Quan trọng: Trang này bằng cách sử dụng cookie (cookies). Sử dụng trang web này mà không tắt cookie trong trình duyệt, có nghĩa là bạn đồng ý để sử dụng nó.
Mua ngay! Các tính năng Tải

Kiếm được với chúng tôi!

Nếu bạn muốn bắt đầu kiếm tiền với vBET tham gia để Chương trình liên kết.

vBulletin doanh nghiệp Translator (vBET) - máy dịch thuật và hỗ trợ dịch thuật bằng tay (Việt Nam)

Chào mừng bạn đến vBulletin Enterprise Translator (vBET) - máy dịch thuật và hỗ trợ dịch thuật bằng tay (Việt Nam).

 1. Thông báo & Pre-Kinh doanh Chủ đề / bài viết  Bài viết cuối

  Thông báo và câu hỏi trước khi bán hàng về vBET, các vBulletin (BB) Doanh nghiệp Translator - hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay.

  1. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các cuộc thảo luận trong các vBET Thông báo diễn đàn tại các vBulletin Doanh nghiệp Translator diễn đàn. Các forum vBET là nơi bạn có thể tìm hiểu các tin tức mới nhất về vBulletin Enterprise Translator (vBET) - hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 122
   • Bài viết: 624
  2. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các cuộc thảo luận với những câu chuyện hay liên quan đến vBulletin Doanh nghiệp Translator. Các vBET Câu chuyện diễn đàn tốt là nơi bạn có thể thảo luận về cách vBET đã được cải thiện diễn đàn của bạn. Bao nhiêu bạn đánh giá cao vBET - hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay?

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 47
  3. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các cuộc thảo luận tại các diễn đàn trước khi bán câu hỏi tại vBulletin doanh nghiệp Translator diễn đàn - hỗ trợ cho dịch và dịch thuật bằng tay. Trước khi bán câu hỏi diễn đàn là nơi bạn có thể nhận được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào bạn có về vBET trước khi mua. Yêu cầu ở đây.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 93
   • Bài viết: 390
  4. Kiếm được 10% so với đơn đặt hàng được thực hiện bởi các giới thiệu của bạn! Ở đây bạn có thể tìm kiếm hỗ trợ và chi tiết về chương trình liên kết vBET

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  5. Ở đây bạn chỉ có thể chơi với những thông điệp để kiểm tra vBulletin (BB) Doanh nghiệp khả năng Translator - hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 57
   • Bài viết: 172
 2. vBET 5.x Plugin/Mod Chủ đề / bài viết  Bài viết cuối

  Diễn đàn về plugin 5.x vBET cho vBulletin 5.x với sự hỗ trợ cho dịch và dịch thuật bằng tay.

  1. Thử nghiệm vBET 5 ngày thử nghiệm diễn đàn.

  2. Các thảo luận diễn đàn chung là các chủ đề về vBulletin (BB) Doanh nghiệp Translator plugin / mod - hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 22
  3. Diễn đàn này bao gồm những gợi ý về hội nhập của vBET (hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay) với các plugin vBulletin khác.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  4. Bạn có muốn chức năng mới trong vBET. Hoặc có thể bạn muốn thay đổi một cái gì đó trong doanh nghiệp Translator vBulletin (vB). Dưới đây là phải diễn ra trên diễn đàn để viết về nó.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Không bao giờ
  5. Có một số khó khăn với vBET? Không thể cấu hình hoặc làm vBulletin chạy (BB) doanh nghiệp Translator - hỗ trợ của bạn cho dịch và dịch thuật bằng tay. Ở đây bạn sẽ tìm thấy trợ giúp!

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 51
  6. Tìm thấy một số lỗi trong vBET - hỗ trợ của bạn cho một máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay. Viết về nó ở đây và vBulletin (BB) Doanh nghiệp nhân viên Translator sẽ chăm sóc về vấn đề này.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 3. vBET 4.x Plugin / Mod Chủ đề / bài viết  Bài viết cuối

  Diễn đàn về vBET 4.x Plugin cho vBulletin 4.x với hỗ trợ máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay.

  1. Các thảo luận diễn đàn chung là các chủ đề về vBulletin (BB) Doanh nghiệp Translator plugin / mod - hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 83
   • Bài viết: 461
  2. Diễn đàn này bao gồm những gợi ý về hội nhập của vBET (hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay) với các plugin vBulletin khác.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 50
   • Bài viết: 468
  3. Bạn có muốn chức năng mới trong vBET. Hoặc có thể bạn muốn thay đổi một cái gì đó trong doanh nghiệp Translator vBulletin (vB). Dưới đây là phải diễn ra trên diễn đàn để viết về nó.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 58
   • Bài viết: 310

   Bài viết cuối:

  4. Có một số khó khăn với vBET? Không thể cấu hình hoặc làm vBulletin chạy (BB) doanh nghiệp Translator - hỗ trợ của bạn cho dịch và dịch thuật bằng tay. Ở đây bạn sẽ tìm thấy trợ giúp!

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 334
   • Bài viết: 2,807
  5. Tìm thấy một số lỗi trong vBET - hỗ trợ của bạn cho một máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay. Viết về nó ở đây và vBulletin (BB) Doanh nghiệp nhân viên Translator sẽ chăm sóc về vấn đề này.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 67
   • Bài viết: 635
  6. Nếu bạn muốn viết bất cứ điều gì về vBET 2.4.x - phiên bản miễn phí hỗ trợ cho các máy dịch thuật cho vBulletin 4, hãy viết nó ở đây.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 43
   • Bài viết: 289
 4. vBET 3.x Plugin / Mod Chủ đề / bài viết  Bài viết cuối

  Diễn đàn về vBET 3.x plugin cho vBulletin 3.8 - hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay.

  1. Các thảo luận diễn đàn chung là các chủ đề về vBulletin (BB) Doanh nghiệp Translator plugin / mod - hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 61
   • Bài viết: 251
  2. Diễn đàn này bao gồm những gợi ý về hội nhập của vBET (hỗ trợ cho các máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay) với các plugin vBulletin khác.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 260
  3. Bạn có muốn chức năng mới trong vBET. Hoặc có thể bạn muốn thay đổi một cái gì đó trong doanh nghiệp Translator vBulletin (vB). Dưới đây là phải diễn ra trên diễn đàn để viết về nó.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 73
   • Bài viết: 400
  4. Có một số khó khăn với vBET? Không thể cấu hình hoặc làm vBulletin chạy (BB) doanh nghiệp Translator - hỗ trợ của bạn cho dịch và dịch thuật bằng tay. Ở đây bạn sẽ tìm thấy trợ giúp!

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 301
   • Bài viết: 2,412
  5. Tìm thấy một số lỗi trong vBET - hỗ trợ của bạn cho một máy dịch thuật và dịch thuật bằng tay. Viết về nó ở đây và vBulletin (BB) Doanh nghiệp nhân viên Translator sẽ chăm sóc về vấn đề này.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 82
   • Bài viết: 663
  6. Nếu bạn muốn viết bất cứ điều gì về vBET 2.3.x - phiên bản miễn phí hỗ trợ cho các máy dịch thuật cho vBulletin 3.8.x, xin vui lòng viết ở đây.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 138
 5. Thành viên Diện tích Chủ đề / bài viết  Bài viết cuối

  Đây là nơi để gặp gỡ những người tốt

  1. Nếu bạn muốn viết một số bài viết tốt, không cần thiết về vBET, thì đây là nơi. Tôi đặt cược rằng vBulletin (vB) người dùng doanh nghiệp Translator có rất nhiều quan tâm. Làm thế nào để bạn muốn hiển thị chúng của bạn?

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 6
  2. Nơi để ở trong liên lạc với những người sử dụng diễn đàn vBET. Điều gì đang xảy ra? Làm thế nào để nó đi? Ai đó thích một cái gì đó?

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 71

Going On?

vBulletin Enterprise Translator (vBET) - machine translation and manual translation support (Việt Nam) StatisticsvBulletin doanh nghiệp Translator (vBET) - máy dịch thuật và hỗ trợ dịch thuật bằng tay (Việt Nam) Thống kê

Chủ đề
1,562
Bài viết
10,559
Thành viên
232,765
Thành viên tích cực
948

Chào mừng bạn đến với thành viên mới nhất của chúng tôi, CaseyDor

Icon LegendIcon Legend

Contains unread forum posts
Có bài viết mới
Contains no unread forum posts
Gồm có các bài viết của diễn đàn không mới
Forum is a category
Diễn đàn là một thể loại
Forum is a Link
Diễn đàn là một liên kết