مهم: این صفحه با استفاده از کوکی ها (cookies). با استفاده از این وب سایت بدون خاموش کردن کوکی ها در مرورگر، بدان معنی است که شما برای استفاده از آن به توافق برسند.
خرید! امکانات دریافت فایل

درآمد با ما!

اگر شما می خواهم برای شروع و کسب درآمد برای پرداخت هزینه ها با علم و تکنولوژی سیاسی تاریخ به برنامه های وابسته.

كار مترجم vbulletin (vbet) - ترجمه ماشيني و ترجمه دستی حمايت از (فارسی)

خواهش میکنم به كار مترجم vbulletin (vbet) - ترجمه ماشيني و ترجمه دستی حمايت از (فارسی).

 1. اطلاعیه ها و پیش فروش موضوع / ها  آخرین ارسال

  اعلاميه ها & pre-sales سوالات در مورد vbet، vbulletin (vb) - حمايت از سرمايه گذاري مترجم براي ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

  1. در اينجا شما يك ليست از بحث پيدا خواهد كرد در اين نشستها vbet اعلامیه در vbulletin فعاليتهاي فوروم مترجم. اين فوروم vbet اعلامیه جایی است که شما می توانید از آن ها آخرین اخبار در مورد vbulletin كار مترجم (vbet) - حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 122
   • نشانی: 624
  2. در اينجا شما يك ليست پيدا خواهد كرد از مذاکرات خود با داستانها مربوط به فعاليتهاي vbulletin مترجم. اين فوروم vbet خوب داستان است که شما چگونه می توانید بحث vbet فوروم شما بهتر شده است. شما چقدر سپاسگزارم vbet - حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی؟

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 16
   • نشانی: 47
  3. در اينجا شما يك ليست از بحث پيدا خواهد كرد در اين نشستها pre-sales سوال در vbulletin - حمايت از فعاليتهاي فوروم مترجم براي ترجمه ماشيني و ترجمه دستی. اين فوروم pre-sales سوال است که شما بتوانید پاسخ به سوالات شما در مورد vbet قبل از خريد. از شما خواهش کنم اینجا.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 93
   • نشانی: 390
  4. کسب 10 ٪ از سفارشات ساخته شده توسط رفرال های خود! در اینجا شما می توانید برای حمایت و جزئیات در مورد برنامه های وابسته فعال تصدی نگاه

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 3
   • نشانی: 3
  5. در اینجا شما میتوانید فقط به بازى با پيام تست vbulletin (vb) امكانات سرمايه گذاري مترجم - حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 57
   • نشانی: 172
 2. vbet 5.x برنامه/كشا موضوع / ها  آخرین ارسال

  گردهمايی درباره vbet 5.x برای برنامه vbulletin 5.x با حمايت براي ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

  1. در تست 5 تست vbet فوروم.

  2. در اين همايش به بحث عمومی در مورد موضوعات vbulletin (vb) فعاليتهاي برنامه مترجم/كشا - حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 7
   • نشانی: 22
  3. اين همايش شامل اشاراتی در مورد ادغام vbet (حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی) با ديگر برنامه ها vbulletin.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 3
   • نشانی: 3
  4. آیا شما دوست قابلیت های جدید در فعال تصدی. یا شاید می خواهید به تغییر چیزی در تصدی مترجم اصلی (VB). در اینجا جای مناسب در فروم به نوشتن در مورد آن است.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 0
   • نشانی: 0

   آخرین ارسال :

   هرگز
  5. بعضی از ایرادات vbet اند؟ اجرا قادر به پیکربندی یا ساختن vbulletin (vb) فعاليتهاي مترجم - پشتیبانی برای ترجمه ماشيني و ترجمه دستی. در اینجا به کمک شما پيدا خواهد كرد!

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 4
   • نشانی: 51
  6. در بعضي از کرم vbet - پشتیبانی برای ترجمه ماشيني و ترجمه دستی. نوشتن در مورد آن را در اینجا و vbulletin (vb) فعاليتهاي ستاد مترجم خواهم كرد در مورد موضوع.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 1
   • نشانی: 1
 3. پلاگین فعال تصدی 4.x / وزارت دفاع موضوع / ها  آخرین ارسال

  گردهمايی درباره vbet 4.x برای برنامه vbulletin 4.x با حمايت براي ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

  1. در اين همايش به بحث عمومی در مورد موضوعات vbulletin (vb) فعاليتهاي برنامه مترجم/كشا - حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 83
   • نشانی: 461
  2. اين همايش شامل اشاراتی در مورد ادغام vbet (حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی) با ديگر برنامه ها vbulletin.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 50
   • نشانی: 468
  3. آیا شما دوست قابلیت های جدید در فعال تصدی. یا شاید می خواهید به تغییر چیزی در تصدی مترجم اصلی (VB). در اینجا جای مناسب در فروم به نوشتن در مورد آن است.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 58
   • نشانی: 310
  4. بعضی از ایرادات vbet اند؟ اجرا قادر به پیکربندی یا ساختن vbulletin (vb) فعاليتهاي مترجم - پشتیبانی برای ترجمه ماشيني و ترجمه دستی. در اینجا به کمک شما پيدا خواهد كرد!

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 334
   • نشانی: 2,807
  5. در بعضي از کرم vbet - پشتیبانی برای ترجمه ماشيني و ترجمه دستی. نوشتن در مورد آن را در اینجا و vbulletin (vb) فعاليتهاي ستاد مترجم خواهم كرد در مورد موضوع.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 67
   • نشانی: 635
  6. اگر شما می خواهید به نوشتن در مورد چیزی vbet 2.4 .x - نسخه رایگان برای vbulletin 4 حمايت از ترجمه ماشيني، لطفاً آن را در اینجا بنویسید.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 43
   • نشانی: 289
 4. پلاگین فعال تصدی های 3.x / وزارت دفاع موضوع / ها  آخرین ارسال

  گردهمايی درباره vbet 3.x vbulletin 3.8 برای برنامه - پشتیبانی برای ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

  1. در اين همايش به بحث عمومی در مورد موضوعات vbulletin (vb) فعاليتهاي برنامه مترجم/كشا - حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 61
   • نشانی: 251
  2. اين همايش شامل اشاراتی در مورد ادغام vbet (حمايت از ترجمه ماشيني و ترجمه دستی) با ديگر برنامه ها vbulletin.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 30
   • نشانی: 260
  3. آیا شما دوست قابلیت های جدید در فعال تصدی. یا شاید می خواهید به تغییر چیزی در تصدی مترجم اصلی (VB). در اینجا جای مناسب در فروم به نوشتن در مورد آن است.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 73
   • نشانی: 400
  4. بعضی از ایرادات vbet اند؟ اجرا قادر به پیکربندی یا ساختن vbulletin (vb) فعاليتهاي مترجم - پشتیبانی برای ترجمه ماشيني و ترجمه دستی. در اینجا به کمک شما پيدا خواهد كرد!

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 301
   • نشانی: 2,412
  5. در بعضي از کرم vbet - پشتیبانی برای ترجمه ماشيني و ترجمه دستی. نوشتن در مورد آن را در اینجا و vbulletin (vb) فعاليتهاي ستاد مترجم خواهم كرد در مورد موضوع.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 82
   • نشانی: 663
  6. اگر شما می خواهید به نوشتن در مورد چیزی vbet 2.3 .x - نسخه مجانی از حمايت از ترجمه ماشيني برای vbulletin 3.8 .x، لطفاً آن را در اینجا بنویسید.

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 30
   • نشانی: 138
 5. بخش ویژه اعضا موضوع / ها  آخرین ارسال

  اینجا مکان خوبی است برای دیدار با مردم خوب

  1. اگر شما می خواهید برای نوشتن برخی از مقاله خوب در مورد فعال تصدی لازم نیست ، و سپس در اینجا محل است. من شرط می بندم که اصلی (VB) کاربران مترجم تصدی بسیاری از علاقه. چگونه می خواهید آنها را به شما نشان می دهد؟

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 1
   • نشانی: 6
  2. محل خوبی برای باقی ماندن در ارتباط با کاربران فعال تصدی انجمن. چه در جریان است؟ چگونه آن را برود؟ کسی دوست دارد چیزی؟

   ابزار انجمن :

   آمار انجمن :

   • تنيده اند: 17
   • نشانی: 71

چه در حال انجام در؟

vBulletin Enterprise Translator (vBET) - machine translation and manual translation support (فارسی) Statisticsكار مترجم vbulletin (vbet) - ترجمه ماشيني و ترجمه دستی حمايت از (فارسی) ارقام

موضوعات
1,562
پست ها
10,559
کاربران
233,315
کاربران فعال
714

به جدید ترین عضو انجمن ما خوش آمدید ، Chrismourb

Icon Legendآیکون شرح

Contains unread forum posts
شامل پست خوانده نشده
Contains no unread forum posts
بدون پست خوانده نشده انجمن
Forum is a category
انجمن رده است
Forum is a Link
انجمن لینک