Časť hlavy a toto hlásenie nemožno preložiť. This part. To sa robí účel.