Само малки промени преди официалното продажби на отваряне:
  • Поправен бъг за WYSIWYG редактори и Lang BBCode
  • По подразбиране Потребителски промени да не задължителни полета
  • Добавен пълната си подкрепа за превод на страници, генерирани от Еврофутбол извън форума директория, но все пак във форума домейн.


Някои подробности за последния. Ако е в поддиректория на вашия форум, но също са генерирани от Еврофутбол страници извън тази директория, след което vBET ще го преведат по подходящ начин

Да се забавляват!

PS.
Ние сме почти готови да отворите продажба за vBET 3.x