Xin chào

Chúng tôi đã sửa đổi giấy phép nhỏ. Tất cả mọi thứ ở lại trong khu vực của Therms của sử dụng và những người khác. Chỉ cần phần mới đã được bổ sung về Luật điều chỉnh. Dưới đây là luôn luôn thực tế Giấy phép thỏa thuận vBET 3.0.0 và cao hơn

Thay đổi giấy phép đầy đủ được trích dẫn dưới đây:
Quote Nguyên văn bởi License new section
Luật điều chỉnh

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Ba Lan. Bất kỳ hành động nào liên quan đến thỏa thuận cấp phép hoặc phát sinh từ các điều khoản và điều kiện của nó được khởi tố và khiếu kiện trong Nysa ở Ba Lan. Mỗi sự đồng ý của các bên tham gia thẩm quyền xét xử tại Tòa án đó và đồng ý rằng dịch vụ của quá trình theo quy định của tiểu bang và các quy tắc của thủ tục tố tụng dân sự của Ba Lan là đủ.

SIMPLE Podbielski Michal
ul. Kusocińskiego 37 / 7
48-303 Nysa
Ba Lan