Chúng tôi rất chặt chẽ đối với phiên bản Beta đầu tiên của vBET4.0

Như nó đã được mô tả trong vài nơi đầu tiên phát hành sẽ hỗ trợ các chức năng diễn đàn vBulletin bản địa. Sau đó 2 phiên bản tiếp theo sẽ hỗ trợ thêm cho CMS + Blogs Lên + Sitemap máy phát điện. Gian hàng sẽ được phát hành tháng ba

Do đó, chúng tôi sẽ thực hiện một số chuẩn bị của diễn đàn và tạo diễn đàn con riêng biệt cho vBET4.x Vì vậy, hãy nhớ nó không được phát hành (sẽ sớm được), chúng tôi chỉ cần thực hiện một số chế phẩm của diễn đàn