Xin chào.

Chúng tôi, ít còn ra thị trấn và một số bài viết chưa được trả lời. Rất xin lỗi vì sự bất tiện. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các bài viết ngày hôm nay