Xin chào, tôi tin rằng tôi đã phát hiện ra một lỗi đánh máy trong vBulletin 4 cho vBET 4.10.1. Nó nằm trong menu Tùy chọn Dịch thuật >> vBET >>. Bây giờ tôi dường như không thể đính kèm hình ảnh ở đây nhưng lỗi đánh máy là "tanslate" thay vì "dịch" trong menu vBET AdminCP đó.

https://www.dropbox.com/s/3uuwplw7n9ibin4/typo.jpg?dl=0