Tôi có thể xác nhận rằng vBET completly hỗ trợ phiên bản này của BB (Đã được cài đặt trên diễn đàn chính của chúng tôi)