PDA

View Full Version: Xử lý sự cốTrang: [1] 2

 1. Giải quyết Gửi bài trực tiếp như Nga, charset là tắt
 2. Giải quyết Lá cờ TRÊN trang web?
 3. Giải quyết VB 3.8.6 LP1 thêm sản phẩm bị CHẶN
 4. Giải quyết Truyền ****ết trên diễn đàn
 5. Giải quyết Không thể gỡ cài đặt sản phẩm
 6. Giải quyết Không thể gỡ bỏ cài đặt vbet mà không vi phạm các diễn đàn
 7. Giải quyết Tôi cần giúp đỡ trong cài đặt VBulletin!
 8. Giải quyết Tươi cài đặt không làm việc sau khi tích hợp với các phiên bản mới nhất của VBSEO
 9. Giải quyết một chủ đề "[/langtitle]" mới-off thuộc tính
 10. Giải quyết Dịch giới hạn ngay lập tức kết thúc?
 11. Giải quyết Nhờ vBet Forumdisplay chủ đề Hiển thị vấn đề
 12. Giải quyết vBET translator 3.6.2 translat vấn đề
 13. Giải quyết Làm làm thế nào để làm cho cơ sở dữ liệu bộ nhớ cache, không bao giờ xóa/sạch, vì vậy không cần phải được dịch một lần nữa?
 14. Giải quyết Trang không hướng đúng, Microsoft azure chỉ, bằng cách sử dụng Apertium và Google api 2 là làm việc
 15. Giải quyết Tôi bị mất lol
 16. Giải quyết Điều gì sẽ gây ra những lá cờ đăng * không * để hiển thị?
 17. Giải quyết Vấn đề URL vBSEO
 18. Giải quyết Đấu tranh để cài đặt lại VBET
 19. Giải quyết vBet ghi chú không rằng Microsoft dịch API là xuống
 20. Giải quyết Làm thế nào để tắt bản dịch vbet và giữ?
 21. Giải quyết htaccess cho phụ miền vbulletin
 22. Giải quyết Ai đó có thể cung cấp me readm.html từ vbet 3.5.4?
 23. Giải quyết không thể truy cập vào trang web này thông qua Google
 24. Giải quyết Tôi cài đặt lại vBet
 25. Giải quyết thương hiệu miễn phí?
 26. Giải quyết vBET không làm việc
 27. Giải quyết bản dịch không làm việc
 28. Giải quyết Kể từ khi nâng cấp mới nhất của vbet máy chủ báo cáo quá nhiều sử dụng nguồn lực bởi vbet
 29. Giải quyết PHP lỗi sau khi cài đặt
 30. Giải quyết vBET không nên được liên kết đến máy chủ này diễn đàn!
 31. Giải quyết Sau khi nâng cấp để VBET354--bản dịch không làm việc nữa
 32. Giải quyết Menu con với ngôn ngữ đặt trong truy vấn url không hiển thị
 33. Giải quyết Người truy cập vào trang web của tôi lần đầu tiên được hỏi một câu hỏi bằng tiếng Nga?
 34. Giải quyết Chủ đề nội dung không được biên dịch
 35. Giải quyết Microsft dịch API bởi Azure: bắt buộc/u0027client_id/u0027 là mất tích.
 36. Giải quyết Lưu trữ invisibile cờ biểu tượng?
 37. nhiều lỗi SQL (đi đi) sau khi nâng cấp
 38. Giải quyết Vấn đề trong MOD (trống hộp)
 39. Giải quyết Vẫn nhận được bản dịch trống
 40. Để giải thích Trợ giúp
 41. Giải quyết Trả tiền cho sản phẩm nhưng không thể tải về.
 42. Mở lỗi 500
 43. Giải quyết Blank phiên dịch, các trang đã chết và hoàn toàn bị giết thời gian bò gopogle của tôi
 44. Mở Tất cả các bản dịch ngừng làm việc - chủ đề là trống khi một lá cờ được nhấp
 45. Giải quyết Không thể vô hiệu hóa vBET? (Khẩn cấp)
 46. Giải quyết bản dịch không làm việc
 47. Giải quyết lỗi SQL hàng ngày
 48. Giải quyết Rắc rối với VBET
 49. Giải quyết Phiên bản beta thread tiêu đề vấn đề dịch thuật
 50. Giải quyết vBET 3.5.1 không retranslating khi có sẵn
 51. Giải quyết Vô hiệu hóa nhưng không cài đặt
 52. Giải quyết Giải thích thêm cho sử dụng liên tục của vbenterprisetranslator_seo.php
 53. Giải quyết Gỡ bỏ cài đặt vấn đề - MySQL Lỗi
 54. Giải quyết Các vấn đề chính bản dịch
 55. Giải quyết Thêm LỖI - lái xe cho tôi điên.
 56. Giải quyết Rất lạ vấn đề
 57. Giải quyết photopost và bên ngoài vb cho vbet
 58. Giải quyết Chỉ vấn đề với định dạng trang cho các thành viên
 59. Giải quyết 404 trong ver 3.4.1
 60. Giải quyết Google từ chối chỉ mục các URL được tạo ra bởi vBET
 61. Giải quyết Vấn đề với các chức danh dịch chủ đề meta
 62. Giải quyết Giúp đỡ! vBET chỉnh các từ thường xuyên
 63. Giải quyết vBET xóa - thu thập thông tin lỗi 100,000
 64. Giải quyết bản sao trang
 65. Giải quyết Rắc rối với cấu hình nhóm thành viên aditional trong trang web của tôi
 66. Giải quyết Tiêu đề không được phiên dịch trong forumhome
 67. Giải quyết Hãy kiểm tra diễn đàn của tôi là ok?
 68. Giải quyết PHP Lỗi: dòng không mở
 69. Giải quyết Kích hoạt / Tắt vbet mà không gặp rắc rối
 70. Giải quyết Cần giúp đỡ trong việc giảm tải máy chủ
 71. Giải quyết Disabaling ngôn ngữ trong. Htaccess
 72. Giải quyết Không có giấy phép
 73. Giải quyết AdSense và vBET
 74. Giải quyết Sau khi cài đặt vấn đề với các bản dịch
 75. Giải quyết Dịch Cài đặt
 76. Giải quyết VBET mới nhất cho vB3.8.6 ngăn chặn truy cập cấp bách
 77. Giải quyết Bổ sung thêm nhóm thành viên
 78. Giải quyết Lỗi trong sitemap máy phát điện
 79. Giải quyết Vấn đề với giấy phép tải về
 80. Giải quyết lỗi 4,1 -> 1,4
 81. Giải quyết (Ký hiệu đô la trong URL) làm chuyển hướng lỗi
 82. Giải quyết sau khi cập nhật - không có gì làm việc nữa
 83. Giải quyết Tải VBet không làm việc nữa!
 84. Giải quyết Google cho thấy 3 phiên bản cùng của url trong các công cụ quản trị trang web
 85. Giải quyết Tích hợp với reviewpost (giống như photopost)
 86. Giải quyết Yêu cầu để được hỗ trợ trên sơ đồ trang web
 87. Giải quyết Thanh toán bù trừ khách bộ nhớ cache cho lỗi này
 88. Giải quyết Google đã loại bỏ tất cả các dịch các trang được lập chỉ mục
 89. Giải quyết Làm thế nào để cài đặt vbet với photopost
 90. Giải quyết Lên Sơ đồ hành - Không có URL Character nước ngoài
 91. Giải quyết Sử dụng vbulletin 3.6.12, có vấn đề về nguồn cấp dữ liệu RSS, và lưu trữ
 92. Giải quyết Các trang tất cả các điều sai lầm
 93. Giải quyết Chỉ google cảnh báo và Download
 94. Giải quyết Strange yêu cầu Google API trên trang chính
 95. Giải quyết Bảng ngôn ngữ khác nhau tiếp tục bị rơi trong cơ sở dữ liệu?
 96. Giải quyết Sau khi nâng cấp, Google đã gỡ bỏ tất cả các chỉ số
 97. Giải quyết Alt văn bản trong cờ
 98. Giải quyết Xử lý sự cố. Htaccess
 99. Giải quyết Diễn đàn này là thiếu sót
 100. Để giải thích Cảnh báo Google Email: Googlebot tìm thấy một số lượng rất cao của các URL trên trang web của bạn
 101. Giải quyết Không dịch rss
 102. Giải quyết sau thời gian dài, nó không hoạt động nữa
 103. Giải quyết Các vấn đề vBET - Slow truy vấn / Chuyên Apache.
 104. Giải quyết Dịch không phải luôn luôn hiển thị văn bản dịch
 105. Giải quyết Bài viết chưa được dịch
 106. Giải quyết Bộ nhớ cache clearner vấn đề
 107. Giải quyết Translator tiêu thụ quá nhiều CPU và không thoát ra đúng cách
 108. Giải quyết Vấn đề Sau khi sản phẩm vbenterprisetranslator Xóa
 109. Giải quyết Collapse thăm từ google trên 22 Tháng 10
 110. Giải quyết Làm thế nào tôi có thể chắc chắn tôi được thu thập thông tin?
 111. Giải quyết Chuyển hướng Killing Quảng cáo của tôi!
 112. Giải quyết CP người sử dụng tùy chọn trong hồ sơ doesnt cập nhật lang cài đặt
 113. Giải quyết Lên 3.2 tích hợp giúp đỡ với vbulletin 3.8
 114. Giải quyết cài đặt cài đặt, hướng dẫn
 115. Giải quyết thường xuyên biểu hiện phân khúc
 116. Giải quyết Vbenterprisetranslatorflagsdropdown Đến từ
 117. Giải quyết Strange URL
 118. Giải quyết Flags vị trí
 119. Giải quyết Liên kết Loại
 120. Giải quyết Translateing số thành dấu gạch ngang
 121. Giải quyết vBulletin mẫu
 122. Giải quyết Bất cứ ai biết lý do tại sao tất cả các trang tiếng Anh của tôi được điều sai lầm, nhưng bản dịch làm việc?
 123. Giải quyết Htaccess là tất cả những điều sai lầm
 124. Giải quyết vBET không hoạt động khi PHP là chạy như là một module apache
 125. Giải quyết Nâng cấp lên phiên bản mới nhất tại trang nhận được lỗi
 126. Giải quyết Yêu cầu người dùng chọn ngôn ngữ bắt đầu phiên
 127. Giải quyết 404 và chuyển hướng sai sót trong sơ đô web
 128. Giải quyết liên kết trong thanh điều hướng
 129. Giải quyết làm thế nào để dịch một trang vb không hoặc sửa chữa địa chỉ?
 130. Giải quyết Đây có phải là htaccess chính xác?
 131. Giải quyết Diễn đàn thông báo tăng gấp đôi hoặc gấp ba đăng
 132. Giải quyết Tiêu đề Chủ đề là không dịch
 133. Giải quyết BBCode bị phá vỡ sau khi vBadvanced hội nhập
 134. Giải quyết Showthread.php p = x không viết lại
 135. Giải quyết Wiki trong các vấn đề thư mục con
 136. Giải quyết Người dùng thiết lập ngôn ngữ không được tôn trọng
 137. Giải quyết Đăng ký vấn đề
 138. Giải quyết Thay thế các nhân vật không dung Tiêng Anh trong URL?
 139. Giải quyết Bản dịch được không làm việc
 140. Giải quyết Làm thế nào để tích hợp trang vBadvanced CMPS của tôi bên ngoài thư mục gốc của diễn đàn?
 141. Giải quyết Không thể thay đổi ngôn ngữ
 142. Giải quyết PhotoPlog vấn đề
 143. Giải quyết Sau khi cài đặt, tôi có trang trắng
 144. Giải quyết [Muốn] bất kỳ tut cho Curl và iconv
 145. Giải quyết Cache Cleaner lỗi
 146. Giải quyết vBadvanced CMPS vấn đề
 147. Giải quyết Không sử dụng Lên
 148. Giải quyết Google là gửi email cho tôi về lỗi phần mềm (404)?
 149. Giải quyết Nhận thông báo lỗi tất cả các chủ đề chuyển động
 150. Để giải thích Vấn đề với mã hóa trong liknach
 151. Giải quyết Ngăn chặn dịch của url
 152. Giải quyết Cài đặt vấn đề với Lên
 153. Giải quyết Đánh giá của khách bộ nhớ cache vấn đề
 154. Giải quyết Lên vấn đề
 155. Giải quyết Vbadadvanced nhà trang báo lỗi
 156. Giải quyết Trang chủ không dịch
 157. Giải quyết CPU usuge là vô lý!
 158. Giải quyết VBET ngừng làm việc sau khi 3.8.6 PL1
 159. Giải quyết Mã ngôn ngữ hiển thị!
 160. Giải quyết Nâng cấp lên PHP 5.2.14 - Một số ngôn ngữ được chia
 161. Giải quyết Flag khoảng cách
 162. Giải quyết Big lộn xộn!
 163. Giải quyết Vấn đề với VBET 3.3.5
 164. Giải quyết Tôi gửi một chủ đề mới hoặc trả lời một chủ đề hay xóa một bài viết nó chuyển hướng đến một trang trắng ...
 165. Giải quyết Bình luận HTML hiển thị trong tên người dùng bài báo cáo
 166. Giải quyết google
 167. Giải quyết CPU cao contantly trên máy chủ chuyên dụng
 168. Giải quyết Mẫu missconfiguration vấn đề bố trí trong các diễn đàn chính
 169. Giải quyết LiteSpeed
 170. Giải quyết Đổ vbet_guestcache gây ra hàng ngàn 404 lỗi
 171. Giải quyết Thư mục vbet_guestcache của tôi là quá lớn, những gì tôi có thể làm gì?
 172. Giải quyết Dịch văn bản trống
 173. Giải quyết Sự thất bại Câu chuyện?
 174. Giải quyết Mã không mong muốn trong các chức danh bài trả lời
 175. Giải quyết Nhắn tin dịch trống văn bản
 176. Giải quyết tham nhũng bộ nhớ cache bảng
 177. Giải quyết Vấn đề với một số từ với accens
 178. Giải quyết nâng cấp để 3.3.4
 179. Giải quyết Vấn đề hội nhập reviewpost / photopost
 180. Giải quyết vBET nghiêm trọng Bug Found!
 181. Giải quyết Trang web của tôi không được lập chỉ mục x52?
 182. Giải quyết Tiêu đề dịch thuật cắt ngắn trong vBadvanced (gần đây chủ đề)
 183. Giải quyết SERVERD bị hack bởi VBET!
 184. Giải quyết Vấn đề
 185. Giải quyết vBET 3.3.4 Vấn đề hiệu suất
 186. Giải quyết Vbet phá vỡ diễn đàn
 187. Giải quyết Nâng cấp lỗi
 188. Giải quyết Tập tin sao lưu cơ sở dữ liệu quá lớn!
 189. Giải quyết Chuyển hướng vòng
 190. Giải quyết vbet322 VỚI rắc rối IE
 191. Giải quyết không traslation
 192. Giải quyết Không dịch từ bất cứ điều gì, nhưng tiếng Anh?
 193. Giải quyết Không có nút lưu trong các thiết lập vBET chính?
 194. Giải quyết Không thường xuyên dịch
 195. Giải quyết Vấn đề về giảm sitemap và số kết quả địa chỉ site trên google
 196. Giải quyết Langtitle không phân tích cú pháp
 197. Giải quyết Nén lỗi!
 198. Giải quyết vấn đề
 199. Giải quyết không dịch
 200. Giải quyết Dịch Thuật trong MSIE 8 'cây gậy'
 201. Giải quyết Công suất máy chủ
 202. Giải quyết Vấn đề với vBet (vBadvanced / Các trang trống)
 203. Giải quyết Bài viết quá dài để được dịch?
 204. Giải quyết Mùa thu kết nối
 205. Giải quyết Lỗi trong trình soạn thảo
 206. Giải quyết màu trắng trang khi dịch rss nguồn cấp dữ liệu
 207. Giải quyết Flags hiển thị trong phiên bản mới
 208. Giải quyết Tôi recive này erorr
 209. Giải quyết Cài đặt vấn đề
 210. Giải quyết Hàn Quốc phiên dịch
 211. Giải quyết chữ có dấu
 212. Giải quyết Lỗi HTTP 500,0 - Internal Server Error
 213. Giải quyết Đăng ký email không dịch
 214. Giải quyết Firefox Phong cách vấn đề
 215. Giải quyết Trang web chậm sau khi thanh toán bù trừ bộ nhớ cache
 216. Giải quyết Tải các vấn đề
 217. Giải quyết Bad chuyển hướng
 218. Giải quyết Tiếng Ả Rập, Hàn Quốc, vv .. Japanase Dịch
 219. Giải quyết rơi máy chủ
 220. Giải quyết vbenterprisetranslatorflagsdropdown
 221. Giải quyết Điều chỉnh vị trí tập tin CSS
 222. Giải quyết Không hợp lệ đối số cung cấp cho foreach () trong [đường dẫn] / includes / class_postbit.php (294)
 223. Giải quyết Yêu cầu vào bảng NAT trên ngôn ngữ gốc
 224. Giải quyết Server Load
 225. Giải quyết Lên sitemap vấn đề - sitemap url chuyển hướng tới
 226. Giải quyết Làm thế nào để vô hiệu hóa các URL dịch
 227. Giải quyết 404 lỗi
 228. Giải quyết vBET + lighttpd + Lên
 229. Giải quyết Thay đổi các thông báo email PM
 230. Giải quyết Bản dịch không làm việc ở tất cả!
 231. Giải quyết Quên giải thích URL không
 232. Giải quyết Tánh Không thay vì văn bản dịch trên các trang
 233. Giải quyết Lên vấn đề
 234. Giải quyết Câu hỏi về Lên sơ đô web + vBET
 235. Giải quyết Lỗi ...
 236. Giải quyết Hai vấn đề với vBET hiện
 237. Giải quyết Strange vấn đề
 238. Giải quyết Câu hỏi về thiết lập "Default Ngôn ngữ '.
 239. Giải quyết Vấn đề bảo mật với admincp liên kết
 240. Giải quyết Forum liên kết vấn đề một lần nữa
 241. Giải quyết Lỗi trang dịch
 242. Giải quyết Cấm google?
 243. Giải quyết Lỗi khi nâng cấp:
 244. Giải quyết Hiển thị việc sử dụng CPU cao trong vbenterprisetranslator_seo.php
 245. Giải quyết Navbar của tôi disapears
 246. Giải quyết Dịch url địa chỉ ...
 247. Giải quyết thư mục con khác với kịch bản
 248. Giải quyết chuyển hướng câu hỏi
 249. Giải quyết cần giúp đỡ
 250. Giải quyết Vấn đề gỡ bỏ cài đặt vBET 3.2.2
Automatic Translations (Powered by Google, Microsoft®, Yandex, SDL Language Cloud, IBM Watson and Apertium):
AfrikaansAlbanianArabicBelarusianBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTaiwaneseThaiTurkishUkrainianVietnameseWelshYiddish
Translations supported by vBET 4.10.1