Hindi ko alam kung ang libreng bersyon ng APIs mula sa IBM Watson at ang pagsubok na bersyon ng Google Translate, na ginagamit ko para sa vBET work mas mahusay kung ginamit ko ang binabayarang bersyon. Ngunit lumilitaw ang ilan o karamihan sa mga salitang isinalin mula sa Ingles hanggang Portuges na may dalawang bersyong ito ng Portuges: European Portuges at Brazilian Portuges.

Mayroon bang paraan upang malutas ang posibleng isyu ng clash o marahil ay kailangang bayaran para sa binabayarang bersyon ng mga APIs?