สวัสดี

เราเล็กน้อยอีกต่อไปที่เมืองออกและโพสต์บางอย่างจะยังไม่ได้ตอบ มากขอโทษสำหรับความไม่สะดวก เราจะตอบโพสต์ทั้งหมดในวันนี้