สวัสดี, ผมเชื่อว่าผมได้พบการพิมพ์ผิดใน vBulletin 4 สําหรับ vBET 4.10.1. มันอยู่ในเมนูตัวเลือกการแปล>>>> adminCP vBET ตอนนี้ฉันไม่สามารถแนบภาพที่นี่ แต่การพิมพ์ผิดคือ "tanslate" แทนที่จะ "แปล" ในเมนู vBET AdminCP นั้น

https://www.dropbox.com/s/3uuwplw7n9ibin4/typo.jpg?dl=0