ฉันจะยืนยันว่า vBET สมบูรณ์สนับสนุนรุ่นนี้ vB (ติดตั้งอยู่บนหลักของเราฟอรั่ม)