1. Koristite besplatan tier: Mnoge Google API usluge nude besplatan tier koji vam omogućava da obavite određeni broj poziva ili da besplatno koristite određenu količinu podataka. Obavezno iskoristite ovaj besplatan tier kada je to moguće.

2. Koristite popuste: Google često nudi popuste na svoje plaćene API usluge. Obavezno proverite da li ima ovih popusta pre nego što kupite neki API servis.

3. Koristite pripejd kredite: Često možete uštedeti na Google API uslugama kupovinom pripejd kredita. Ovo vam omogućava da unapred platite uslugu, a zatim da koristite uslugu po potrebi.

4. Koristite Google Cloud platformu: Google Cloud platforma pruža mnoštvo popusta i opcija cena koje vam mogu pomoći da uštedite novac na Google API uslugama. Obavezno istražite opcije koje su vam dostupne putem Google Cloud platforme.