OK, kjo është një pak të mirë në të ardhmen ende për mua për të kthyer për të vb5 im vetëm marrjen e çdo gjë rreshtuar