Kjo është artikull në lidhje me integrimin me këtë mod: [AJAX] Post Thank You Hack - Forum vBulletin.org

Përdoruesve treguar nga sajë mod do të përkthehet. Kjo është çështje e integrimit. Ju lutem vini re se në vBET kod do të përfshihen zgjidhje vetëm për faqet vBulletin amtare / templates, por ne me kënaqësi do të ju jap lë të kuptohet se si të integrohet kjo mod me vBET

Për ta bërë këtë ju duhet të redaktoni template e cila tregon përdoruesve dhe i errët në zonën ata nuk janë të përkthyera. Pra, në detaje:
1. Go to Admin CP -> Styles & Templates -> Search in Templates, Gjeni dhe edit template post_thanks_box_bit
2. Në template të gjeni:
Code:
{vb:raw thank.username}
3. Dhe të zëvendësojë nga:
Code:
<!--vBET_SNTA-->{vb:raw thank.username}<!--vBET_ENTA-->
Ju duhet ta bëni këtë për të gjitha stilet.