Unë kam një shumë anëtarë nga vende të ndryshme që nuk flasin anglisht në mënyrë që këtë të vërtetë e ndihmon mod me gjymtyrët e mia. Një shumë prej tyre e-mail duke thënë se sa mirë me është që më në fund të kuptojnë dhe të komunikojnë edhe me anëtarët e tjerë të forumit duke përdorur këtë softuer.

Unë kam qenë edhe në kërkim për web faqen time ne google dhe kanë gjetur një shumë faqe janë indeksuar, si versionet e përkthyera në mënyrë që do të thotë vizitorët që kërkimi në gjuhën e tyre amtare janë në gjendje të tërheqë deri forum e mia dhe të gjenerojë më shumë të trafikut .

Faleminderit për software e madhe!