Përshëndetje

Ne kemi modifikim të vogël licencës. Çdo gjë qëndron si në fushën e Therms e përdorimit dhe të tjerët. Vetëm seksion të ri u shtua në lidhje me Ligjit qeverisëse. Këtu është gjithmonë aktuale marrëveshjen e licencës për vBET 3.0.0 dhe më të lartë

Ndryshime të plotë licencës janë cituar më poshtë:
Quote Postimi origjinal është bërë nga License new section
Ligjit qeverisëse

Kjo marrëveshje do të rregullohet nga ligjet e Polonisë. Çdo veprim në lidhje me këtë marrëveshje licencë ose që dalin nga termat dhe kushtet e saj do të institucionalizohet dhe të litigated në Nysa në Poloni. Secila nga palët pranon juridiksionin e vet në Gjykatën e tillë dhe pranon se në shërbim të procesit të parashikuara nga shtetet dhe rregullat e procedurave civile e Polonisë do të jetë e mjaftueshme.

Thjeshtë Podbielski Michał
ul. Kusocińskiego 37 / 7
48-303 Nysa
Poloni