Hello.

Ne ku pak më të gjatë jashtë qytetit dhe disa poste pa përgjigje. Shumë keq për bezdisjen. Ne do t'u përgjigjet të gjitha postimet e sotme