Hello

Imamo majhno spremembo licence. Vse, kar ostane, kot je to v območju Termih Of Uporaba in drugi. Samo nov oddelek je bil dodan zaradi Zakonodaja, ki ureja. Tukaj je vedno dejanskega licenčno pogodbo za vBET 3.0.0 in višje

Polna spremembe dovoljenja, so spodaj navedene:
Quote Originally Posted by License new section
Zakonodaja, ki ureja

Ta sporazum je urejen z zakoni Poljske. Vsak ukrep v zvezi s to licenčno pogodbo, ali izhajajo iz njegove pogoje, se mora sprožiti in v pravdnem postopku v Nysa na Poljskem. Vsaka od strank soglaša, da pristojna za take sodišču in se strinja, da vročitev, kot je določeno s strani držav in pravilih civilnega postopkov Poljske, je dovolj.

SIMPLE Podbielski Michał
ul. Kusocińskiego 37 / 7
48-303 Nysa
Poljska