Dette er artikkel om integrasjon med denne mod: [AJAX] Post Thank You Hack - vBulletin.org Forum

Brukernavn vist takket mod vil bli oversatt. Dette er integreringen problemet. Vær oppmerksom på at i vBET kode vil inngå løsninger kun for innfødte vBulletin sider / maler, men vi vil gjerne gi deg hint om hvordan du kan integrere denne mod med vBET

For å gjøre dette må du redigere malen som viser brukernavn og ugjennomsiktig de i ikke oversatt området. Så i detaljer:
1. Gå til Admin CP -> Styles & Maler -> Søk i Maler, Finne og redigere mal post_thanks_box_bit
2. I mal finne:
Code:
{vb:raw thank.username}
3. Og erstatt med:
Code:
<!--vBET_SNTA-->{vb:raw thank.username}<!--vBET_ENTA-->
Du må gjøre dette for alle stiler.