Hello

Kami telah pengubahsuaian lesen kecil. Semua penginapan kerana ia adalah di bidang Therms Of Penggunaan dan lain-lain. Hanya seksyen baru telah ditambah kira-kira Undang-undang. Berikut adalah selalu sebenar perjanjian lesen untuk vBET 3.0.0 dan lebih tinggi

Perubahan lesen sepenuhnya disebut di bawah:
Quote Originally Posted by License new section
Undang-undang

Perjanjian ini hendaklah dikawal oleh Undang-Undang Poland. Apa-apa tindakan berkenaan dengan perjanjian lesen ini atau yang timbul daripada terma dan syarat-syarat yang boleh dimulakan dan litigated dalam Nysa di Poland. Setiap satu daripada pihak-pihak bersetuju untuk bidang kuasa Mahkamah itu dan bersetuju bahawa perkhidmatan proses sebagaimana yang diperuntukkan oleh negara-negara dan undang-undang prosedur sivil Poland hendaklah mencukupi.

MUDAH Podbielski Michał
ul. Kusocińskiego 37 / 7
48-303 Nysa
Poland