Hello

Anda boleh mencari siaran baru percuma vBET versi untuk vB3.8 di sini:
VB Translator Enterprise - vBulletin.org Forum

Dan di sini adalah butiran siaran:
vBulletin.org Forum - View Single Post - VB Enterprise Translator

Menikmati vBET!