Здраво

Можете да најдете новата верзија на слободен vBET верзија за vB3.8 тука:
vB претпријатија Преведувач - vBulletin.org форум

И тука се ослободи детали:
vBulletin.org форум - Прегледување на само еден пост - vB претпријатија Преведувач

Уживајте во vBET!