Дел од насловот и на оваа порака нема да бидат преведени. This part. Ова е направено во целта.