זהו מאמר על אינטגרציה עם mod זה: [AJAX] הודעה תודה האק - פורום vBulletin.org

שמות משתמש שמוצג על ידי mod תודה תתורגם. זהו נושא האינטגרציה. שים לב vBET קוד ייכלל פתרונות רק עבור דפים vBulletin / תבניות הילידים, אבל אנחנו נשמח לתת לך רמזים כיצד לשלב את זה עם mod vBET

כדי לעשות זאת אתה צריך לערוך את התבנית אשר מציגה שמות משתמשים אטום אלה באזור לא תורגם. אז הפרטים:
1. עבור Admin CP -> סגנונות & תבניות -> חיפוש בתוך תבניות, למצוא לערוך תבנית post_thanks_box_bit
2. בתבנית למצוא:
Code:
{vb:raw thank.username}
3. ולהחליף על ידי:
Code:
<!--vBET_SNTA-->{vb:raw thank.username}<!--vBET_ENTA-->
אתה חייב לעשות את זה עבור כל סגנונות.