שלום.

היינו שם עוד קצת את העיר וכמה הודעות הם ללא מענה. מצטער מאוד על אי הנוחות. אנחנו יענה כל ההודעות היום