PDA

View Full Version: En en-têtes koze pa VBETmykkal
31-05-15, 19:25
Mwen menm ki gen anviwon 11,000 pase erreurs nan Google wèbmastè zouti ki gen rapò VBET. Sa k rive koukouloukou par. Pafwa VBET ap voye de vèsyon de en-têtes yo nan paj depuis. Li sanble pou sa pase tout yon moun vizit yon traduit lyen ak vizit lè sa a yon lyen ki pa t ke san Sur sou drapo a. Pwoblèm lan Apre sa grenn pa vBulletin pou paj sa lè sa a, pesonn pa ka vizite l.

Di m kijan pou ka ranje sa. Li fè gen Google pou kèk paj de endèks a.

Isit la se yon D' de la erreur "err_response_headers_multiple_location".
http://mymodeltalk.com/images/duplicateheaders.JPG

Mwen pa konnen si sa ap ede Men isit la, se .htaccess m!


RewriteEngine OnRewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
#OLD ReWrites
# Forum
RewriteRule ^threads/.* showthread.php [QSA]
RewriteRule ^forums/.* forumdisplay.php [QSA]
#RewriteRule ^blogs/.* blog.php [QSA]
RewriteRule ^entries/.* entry.php [QSA]
# RewriteRule ^members/.* member.php [QSA]
# RewriteRule ^content/.* content.php [QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d


# RewriteRule ^/threads/.*$ showthread.php [QSA]
# MVC
# RewriteRule ^(?:(.*?)(?:/|$))(.*|$)$ $1.php?r=$2 [QSA]


# Check MVC result
# RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule ^(.*)$ - [NC,L]
#RewriteRule ^(.*)$ - [R=404,L]
# RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
# End Old Rewrites


RewriteRule ^/?(af|sq|ar|be|bg|ca|zh-CN|hr|cs|da|nl|en|et|tl|fi|fr|gl|de|el|iw|hi|hu|is|id|ga|it|ja|ko|lv|lt|mk|ms|mt|no|fa|pl|pt|ro|ru|sr|sk|sl|es|sw|sv|zh-TW|th|tr|uk|vi|cy|yi)/$ vbenterprisetranslator_seo.php?vbet_lang=$1&redirected=/ [L,QSA]
RewriteRule ^/?(af|sq|ar|be|bg|ca|zh-CN|hr|cs|da|nl|en|et|tl|fi|fr|gl|de|el|iw|hi|hu|is|id|ga|it|ja|ko|lv|lt|mk|ms|mt|no|fa|pl|pt|ro|ru|sr|sk|sl|es|sw|sv|zh-TW|th|tr|uk|vi|cy|yi)/(.*)?$ vbenterprisetranslator_seo.php?vbet_lang=$1&redirected=/$2 [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|vbseo_sitemap/|cron)
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbenterprisetranslator_seo.php [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !^(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule $ vbenterprisetranslator_seo.php [L,QSA]


# Comment the following line (add '#' at the beginning)
# to disable mod_rewrite functions.
# Please note: you still need to disable the hack in
# the vBSEO control panel to stop url rewrites.


RewriteRule ^[^/]+-f([0-9]+)(p([0-9]+))?.html$ vbseo.php?vbseourl=forumdisplay.php&f=$1&page=$3 [L]
RewriteRule ^[^/]+-t([0-9]+)(p([0-9]+))?.html$ vbseo.php?vbseourl=showthread.php&t=$1&page=$3 [L]
RewriteRule ^[^/]+-f([0-9]+)(p([0-9]+))?.html$ vbseo.php?vbseourl=forumdisplay.php&f=$1&page=$3 [L]
RewriteRule ^[^/]+-t([0-9]+)(p([0-9]+))?.html$ vbseo.php?vbseourl=showthread.php&t=$1&page=$3 [L]


# Some servers require the Rewritebase directive to be
# enabled (remove '#' at the beginning to activate)
# Please note: when enabled, you must include the path
# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
#RewriteBase /jobs/


#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^\.mymodeltalk.\.com
# RewriteRule (.*) http://mymodeltalk.com/jobs/$1 [L,R=301]


RewriteCond %{QUERY_STRING} !vbseourl=
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|chat|cron)
RewriteRule ^(.*\.php(/.*)?)$ vbseo.php?vbseourl=$1 [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !\.(jpg|gif)$
RewriteRule ^(archive/.*)$ vbseo.php?vbseourl=$1 [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !^(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php?vbseourl=$1 [L,QSA]


# php_flag magic_quotes_sybase 0
# php_flag suhosin.cookie.encrypt Off
# php_value suhosin.request.max_vars 2048
# php_value suhosin.post.max_vars 2048
<Files 403.shtml>
order allow,deny
allow from all
</Files>


deny from 41.
deny from 190.58.246.214
deny from 196.29.219.35
deny from 81.18.42.117


#Friendly Rewrite Rules End


#Deny attempts to view the Htaccess file.
<Files .htaccess>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>
# BEGIN Browser Caching/Headers
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/css .css
AddType text/richtext .rtf .rtx
AddType image/svg+xml .svg .svgz
AddType text/plain .txt
AddType text/xsd .xsd
AddType text/xsl .xsl
AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
AddType video/avi .avi
AddType image/bmp .bmp
AddType application/java .class
AddType video/divx .divx
AddType application/msword .doc .docx
AddType application/x-msdownload .exe
AddType image/gif .gif
AddType application/x-gzip .gz .gzip
AddType image/x-icon .ico
AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType application/vnd.ms-access .mdb
AddType audio/midi .mid .midi
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
AddType video/mp4 .mp4 .m4v
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType application/vnd.ms-project .mpp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType audio/ogg .ogg
AddType application/pdf .pdf
AddType image/png .png
AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
AddType audio/x-realaudio .ra .ram
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/x-tar .tar
AddType image/tiff .tif .tiff
AddType audio/wav .wav
AddType audio/wma .wma
AddType application/vnd.ms-write .wri
AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
AddType application/zip .zip
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css A2628000
ExpiresByType text/richtext A3600
ExpiresByType image/svg+xml A3600
ExpiresByType text/plain A3600
ExpiresByType text/xsd A3600
ExpiresByType text/xsl A3600
ExpiresByType video/asf A2628000
ExpiresByType video/avi A2628000
ExpiresByType image/bmp A2628000
ExpiresByType application/java A2628000
ExpiresByType video/divx A2628000
ExpiresByType application/msword A2628000
ExpiresByType application/x-msdownload A2628000
ExpiresByType image/gif A2628000
ExpiresByType application/x-gzip A2628000
ExpiresByType image/x-icon A2628000
ExpiresByType image/jpeg A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-access A2628000
ExpiresByType audio/midi A2628000
ExpiresByType video/quicktime A2628000
ExpiresByType audio/mpeg A2628000
ExpiresByType video/mp4 A2628000
ExpiresByType video/mpeg A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-project A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A2628000
ExpiresByType audio/ogg A2628000
ExpiresByType application/pdf A2628000
ExpiresByType image/png A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A2628000
ExpiresByType audio/x-realaudio A2628000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A2628000
ExpiresByType application/x-tar A2628000
ExpiresByType image/tiff A2628000
ExpiresByType audio/wav A2628000
ExpiresByType audio/wma A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-write A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-excel A2628000
ExpiresByType application/zip A2628000
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
<IfModule mod_setenvif.c>
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
<IfModule mod_filter.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
</IfModule>
</IfModule>
<FilesMatch "\.(css|CSS|)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
</IfModule>
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
</IfModule>
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB4"
</IfModule>
</FilesMatch>
# End Browser Caching/Headers

Marcin Kalak
01-06-15, 09:58
Eseye .htaccess sa a:

RewriteEngine On
RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]

RewriteRule ^/?(af|sq|ar|be|bg|ca|zh-CN|hr|cs|da|nl|en|et|tl|fi|fr|gl|de|el|iw|hi|hu|is|id|ga|it|ja|ko|lv|lt|mk|ms|mt|no|fa|pl|pt|ro|ru|sr|sk|sl|es|sw|sv|zh-TW|th|tr|uk|vi|cy|yi)/$ vbenterprisetranslator_seo.php?vbet_lang=$1&redirected=/ [L,QSA]
RewriteRule ^/?(af|sq|ar|be|bg|ca|zh-CN|hr|cs|da|nl|en|et|tl|fi|fr|gl|de|el|iw|hi|hu|is|id|ga|it|ja|ko|lv|lt|mk|ms|mt|no|fa|pl|pt|ro|ru|sr|sk|sl|es|sw|sv|zh-TW|th|tr|uk|vi|cy|yi)/(.*)?$ vbenterprisetranslator_seo.php?vbet_lang=$1&redirected=/$2 [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|vbseo_sitemap/|cron)
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbenterprisetranslator_seo.php [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !^(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule $ vbenterprisetranslator_seo.php [L,QSA]


# Comment the following line (add '#' at the beginning)
# to disable mod_rewrite functions.
# Please note: you still need to disable the hack in
# the vBSEO control panel to stop url rewrites.


RewriteRule ^[^/]+-f([0-9]+)(p([0-9]+))?.html$ vbseo.php?vbseourl=forumdisplay.php&f=$1&page=$3 [L]
RewriteRule ^[^/]+-t([0-9]+)(p([0-9]+))?.html$ vbseo.php?vbseourl=showthread.php&t=$1&page=$3 [L]
RewriteRule ^[^/]+-f([0-9]+)(p([0-9]+))?.html$ vbseo.php?vbseourl=forumdisplay.php&f=$1&page=$3 [L]
RewriteRule ^[^/]+-t([0-9]+)(p([0-9]+))?.html$ vbseo.php?vbseourl=showthread.php&t=$1&page=$3 [L]


# Some servers require the Rewritebase directive to be
# enabled (remove '#' at the beginning to activate)
# Please note: when enabled, you must include the path
# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
#RewriteBase /jobs/


#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^\.mymodeltalk.\.com
# RewriteRule (.*) http://mymodeltalk.com/jobs/$1 [L,R=301]


RewriteCond %{QUERY_STRING} !vbseourl=
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|chat|cron)
RewriteRule ^(.*\.php(/.*)?)$ vbseo.php?vbseourl=$1 [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !\.(jpg|gif)$
RewriteRule ^(archive/.*)$ vbseo.php?vbseourl=$1 [L,QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !^(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php?vbseourl=$1 [L,QSA]

#OLD ReWrites
# Forum
RewriteRule ^threads/.* showthread.php [QSA]
RewriteRule ^forums/.* forumdisplay.php [QSA]
#RewriteRule ^blogs/.* blog.php [QSA]
RewriteRule ^entries/.* entry.php [QSA]
# RewriteRule ^members/.* member.php [QSA]
# RewriteRule ^content/.* content.php [QSA]


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d


# RewriteRule ^/threads/.*$ showthread.php [QSA]
# MVC
# RewriteRule ^(?:(.*?)(?:/|$))(.*|$)$ $1.php?r=$2 [QSA]


# Check MVC result
# RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule ^(.*)$ - [NC,L]
#RewriteRule ^(.*)$ - [R=404,L]
# RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
# End Old Rewrites

# php_flag magic_quotes_sybase 0
# php_flag suhosin.cookie.encrypt Off
# php_value suhosin.request.max_vars 2048
# php_value suhosin.post.max_vars 2048
<Files 403.shtml>
order allow,deny
allow from all
</Files>


deny from 41.
deny from 190.58.246.214
deny from 196.29.219.35
deny from 81.18.42.117


#Friendly Rewrite Rules End


#Deny attempts to view the Htaccess file.
<Files .htaccess>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>
# BEGIN Browser Caching/Headers
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/css .css
AddType text/richtext .rtf .rtx
AddType image/svg+xml .svg .svgz
AddType text/plain .txt
AddType text/xsd .xsd
AddType text/xsl .xsl
AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
AddType video/avi .avi
AddType image/bmp .bmp
AddType application/java .class
AddType video/divx .divx
AddType application/msword .doc .docx
AddType application/x-msdownload .exe
AddType image/gif .gif
AddType application/x-gzip .gz .gzip
AddType image/x-icon .ico
AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType application/vnd.ms-access .mdb
AddType audio/midi .mid .midi
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
AddType video/mp4 .mp4 .m4v
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType application/vnd.ms-project .mpp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType audio/ogg .ogg
AddType application/pdf .pdf
AddType image/png .png
AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
AddType audio/x-realaudio .ra .ram
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/x-tar .tar
AddType image/tiff .tif .tiff
AddType audio/wav .wav
AddType audio/wma .wma
AddType application/vnd.ms-write .wri
AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
AddType application/zip .zip
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css A2628000
ExpiresByType text/richtext A3600
ExpiresByType image/svg+xml A3600
ExpiresByType text/plain A3600
ExpiresByType text/xsd A3600
ExpiresByType text/xsl A3600
ExpiresByType video/asf A2628000
ExpiresByType video/avi A2628000
ExpiresByType image/bmp A2628000
ExpiresByType application/java A2628000
ExpiresByType video/divx A2628000
ExpiresByType application/msword A2628000
ExpiresByType application/x-msdownload A2628000
ExpiresByType image/gif A2628000
ExpiresByType application/x-gzip A2628000
ExpiresByType image/x-icon A2628000
ExpiresByType image/jpeg A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-access A2628000
ExpiresByType audio/midi A2628000
ExpiresByType video/quicktime A2628000
ExpiresByType audio/mpeg A2628000
ExpiresByType video/mp4 A2628000
ExpiresByType video/mpeg A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-project A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A2628000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A2628000
ExpiresByType audio/ogg A2628000
ExpiresByType application/pdf A2628000
ExpiresByType image/png A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A2628000
ExpiresByType audio/x-realaudio A2628000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A2628000
ExpiresByType application/x-tar A2628000
ExpiresByType image/tiff A2628000
ExpiresByType audio/wav A2628000
ExpiresByType audio/wma A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-write A2628000
ExpiresByType application/vnd.ms-excel A2628000
ExpiresByType application/zip A2628000
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
<IfModule mod_setenvif.c>
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
<IfModule mod_filter.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
</IfModule>
</IfModule>
<FilesMatch "\.(css|CSS|)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
</IfModule>
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB5"
</IfModule>
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "Step by Step guide to speed up your VB4"
</IfModule>
</FilesMatch>
# End Browser Caching/Headers

mykkal
02-06-15, 11:03
Dakò, mwen te eseye ou ranpli .htacess e li pa t parèt pou yo travay. Apre mwen installé li, mwen rechargé paj an Alman ak tout tèks la te disparèt. Mwen te eseye rechargement nan lòt lang yo ak eksperyans menm bagay la tou. Sèlman, Angle ta travay. M' pa konnen sa fè gen sa... ki gen yon pwoblèm nan kachèt php a? Mwen menm ki itilize php 5.5 ak VBSEO. Mwen kontan pou yo ba ou aksè pou sistèm lan si w bezwen li.

Sa anpil move paske koulye a tout de tradiksyon paj yo vid ak tèks pa. Mwen te restore sou a antérieures vèsyon pipiti de youn de htaccess m. Men pwoblèm persiste. Mwen te supprimé kache browser m.

Isit la sont D' kèk pou nou ka wè sa a te pase:
Original
http://mymodeltalk.com/images/original.JPG

Pa travay
http://mymodeltalk.com/images/didnt_work.JPG

mykkal
03-06-15, 07:03
Ki jan fè chanje .htacess m' koze tèks pou disparèt? Mwen te gen te eseye tou sa mwen kapab panse a... efase kache a, elatriye. Toujou tout traduit paj yo kounye a blanch ak sit m! tout kote endèks google!

Mwen bezwen èd ak plugin sa a.

http://mymodeltalk.com/images/not_working.JPG

Marcin Kalak
03-06-15, 09:19
Chanje .htaccess ta dwe ki pat koz disparèt tèks. Tanpri voye jwenn mwen yon detay aksè h pou Admin CP, vBSEO CP ak FTP. Mwen tcheke sa k ap fèt la :)

mykkal
03-06-15, 17:49
byen mwen ki voye yo byen bonè nan maten sa a.

Marcin Kalak
04-06-15, 17:37
Bagay li te genyen gwo fatig bò fwontyè peyi a tradiktè ak move ki montre pa ke textes nan vèsyon pipiti de youn gratis.

Pran kouri pou kesyon sa a:

Ranpli louvri includes/vbenterprisetranslator_functions.php
Jwenn kòd:

$output .= $outputResult[$i].$translated[$i];
Ranplase l' pou kòd:


if(!empty($translated[$i])) {
$output .= $outputResult[$i].$translated[$i];
}
else {
$output .= $outputResult[$i].$translationTexts[$i];
}


Bagay sa a va pou yo bay nan pwochen Liberasyon.

mykkal
04-06-15, 18:15
Bagay li te genyen gwo fatig bò fwontyè peyi a tradiktè ak move ki montre pa ke textes nan vèsyon pipiti de youn gratis.

Pran kouri pou kesyon sa a:

Ranpli louvri includes/vbenterprisetranslator_functions.php
Jwenn kòd:

$output .= $outputResult[$i].$translated[$i];
Ranplase l' pou kòd:


if(!empty($translated[$i])) {
$output .= $outputResult[$i].$translated[$i];
}
else {
$output .= $outputResult[$i].$translationTexts[$i];
}


Bagay sa a va pou yo bay nan pwochen Liberasyon.


Gwo, te fè ou aplike a pran oubyen èske m' bezwen pou yo?

mykkal
04-06-15, 18:36
Gwo, te fè ou aplike a pran oubyen èske m' bezwen pou yo?
Mwen te aplike chanjman kòd ou men tradiksyon ap travay pa yo. Pati nan tèks la te ke yo ak lòt la toujou anglè. li se si li sèlman traduction tèks la jan l defini nan fichiers lang Vbulletin e te kite tèks la te rantre pa afich a pwèske sèlman.

Tanpri gade nan egzanp de sa yo:
Foròm View: Modèl Støbegods & der D' Auditions (Chicago & Ilinwa) (http://mymodeltalk.com/jobs/da/model-castings-acting-auditions-chicago-illinois/)
Fil View: Peye Actor(s) - l' pòtpawòl belye Commercial (http://mymodeltalk.com/jobs/da/model-castings-acting-auditions-chicago-illinois/1138529-onscreen-male-spokesperson-commercial.html)

Mwen pwal vrèman apresye l' si ou te kapab ale epi ou ka ranje sa a ou menm jan ou te ofri. Sa ap pran yon gwo kantite tan, yo menm ki tonbe soti nan endèks rechèch la. Ki gen yon lafyèb cho pou kote m.

Marcin Kalak
04-06-15, 18:36
Ou dwe fè pran.

Marcin Kalak
04-06-15, 18:51
Pati nan tèks pa ke, paske ou te rive jwenn pòsyon tè tradiksyon. Plis enfòmasyon: http://www.vbenterprisetranslator.com/forum/vbet4-troubleshooting/413-faq-2.html#post10969.

mykkal
04-06-15, 19:26
Pati nan tèks pa ke, paske ou te rive jwenn pòsyon tè tradiksyon. Plis enfòmasyon: http://www.vbenterprisetranslator.com/forum/vbet4-troubleshooting/413-faq-2.html#post10969.

Se poutèt sa mwen te gen te rive m' limit pou mwa?

Marcin Kalak
05-06-15, 10:45
Ou te dépassé pwobableman fwontyè chak jou. Yandex pèmèt ou tradwi chak jou pou caractères 1M, men, pa plis ke 10M pa mwa.

mykkal
11-06-15, 12:38
Alo maten,

Yon sèl bagay pase. .Htaccess ou sanble pou yo te pare tout bagay eksepte sa de yo rete.

1. a nouvo htaccess te kreye yon pwoblèm ki kote ansyen urls achiv yo: pou http://mymodeltalk.com/sitemap/ olye de MyModelTalk lib al depoze vòt apèl pou modèl ak Acteurs! (http://mymodeltalk.com/jobs/sitemap). Sur http://mymodeltalk.com/jobs/archive/index.php pou yon egzanp sak pwal mal. M pa konn anpil sou htaccess se poutèt sa mwen pa fin sèten kijan pou réécrire sa kòrèkteman mwen supprimé ansyen htaccess m.

2. vbet réécrit tout navigasyon lyen kòrèkteman eksepte a Joe's adrès entènèt ak a "Foròm lakay" adrès entènèt. Pa egzanp si klike sou tradiksyon Èspanyòl la mwen ka vizite okenn lyen pou wè èspanyòl tradiksyon. Men si mwen klike sou kay foròm, ni estati Joe's li resevwa m' tounen Anglè vèsyon pipiti de youn.

Ki jan pou mwen ranje tou de sa yo?

Marcin Kalak
11-06-15, 15:26
Tanpri pa yon afè yon fil.
Kòm pou premye edisyon an. Eseye tanporèman andomaje vBET ak wè si kesyon persiste.
Dezyèm pwen, sijè a ki vB sa a pa te ajoute pou lyen yon baz chemen. vBET pou fè tout lyen pou adisyone langaj kòd.

mykkal
12-06-15, 00:13
Tanpri pa yon afè yon fil.
Kòm pou premye edisyon an. Eseye tanporèman andomaje vBET ak wè si kesyon persiste.
Dezyèm pwen, sijè a ki vB sa a pa te ajoute pou lyen yon baz chemen. vBET pou fè tout lyen pou adisyone langaj kòd.

Excuses m' nan fiti m pa p fè sa.

1. a gen rapò ak htaccess. Mwen supprimé m' fin granmoun vèsyon pipiti de youn apre mwen te panse li te ap travay. Nou sèlman te fè chanjman pou soumèt .htaccess a. Mwen pran devan ou, andikape vBET men li pat chanje anyen yo ak mwen pat espere sa tou.

2. ki sa yo se yon baz tout chemen?


"http://mymodeltalk.com/jobs"
".. / forum.php "

Marcin Kalak
12-06-15, 08:41
Mwen se kirye si se asireman yon afè chanje .htaccess. Ou gen nan .htaccess ki vini anvan fil sa a. Ou eseye pou tanporèman refè l' wè si sijè a ap toujou vin nan tèt yon.

Baz tout chemen pou ou kote ki gen se "http://mymodeltalk.com/jobs". vB ta dwe ajoute li lye chak.

Marcin Kalak
23-06-15, 11:15
Pa gen repons - ki konsidere kòm pwoblèm nan ale. Si ou pa tanpri ekri isit la.

Automatic Translations (Powered by Google, Microsoft®, Yandex, SDL Language Cloud, IBM Watson and Apertium):
AfrikaansAlbanianArabicBelarusianBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTaiwaneseThaiTurkishUkrainianVietnameseWelshYiddish
Translated to other languages thanks to vB Enterprise Translator 4.10.1