Ola

Temos modificación licenza de pequeno porte. Todo permanece como está en zona de Condicións de uso e outros. Só nova sección foi engadida sobre Rexen o dereito. Aquí é sempre real acordo de licenza para vBET 3.0.0 e superior

Cambios licenza completa son citados a continuación:
Quote Enviado Orixinariamente por License new section
Rexen o dereito

Este acordo será rexido polas leis da Polonia. Calquera acción en relación a este acordo de licenza ou derivados dos seus termos e condicións deben ser instituído e xulgado no Nysa en Polonia. Cada unha das partes consente coa xurisdición no Tribunal, tales e acepta que o servizo de proceso, tal como previsto polos estados e regras de proceso civil de Polonia será suficiente.

MASA Podbielski Michał
ul. Kusocińskiego 37 / 7
48-303 Nysa
Polonia