سلام

این است که به سرعت دوباره ، اما از بروز رسانی بی اهمیت است که ما ترجیح می دهم به شما به روز رسانی را در حال حاضر از بخواهید بدون هیچ دلیلی صبر کنید.

این یکی از مهم است -- ترجمه تصحیح ، و همچنین برخی از چیزهای دیگر. آنچه بود تغییر :
  • پرچم های اضافه شده به صفحات آرشیو
  • تصحیح مسائل با ترجمه بایگانی. پشتیبانی کامل -- در حال حاضر ترجمه شده عناوین ، محتوا در زبان های مختلف و ردیابی ترجمه است در حال کار در حال حاضر صفحات آرشیو بایگانی (بدون بایگانی آن را در حال حاضر کار صحیح).
  • افزوده شدن زبان پشتیبانی BBCode روشن برای quickreply پست
  • تصحیح برخی از مسائل با SEO فایل تغییر مسیر
  • langtitle ترجمه در فعالیت های کاربر (در نظر عضو)
  • vbenterprisetranslator_inpost_translate الگو کش


لذت ببرید!