سلام

اصلاح پروانه های کوچک است. همه چیز باقی می ماند آن در منطقه است Therms استفاده و دیگران است. فقط بخش جدید در مورد اضافه شد قانون حاکم. در اینجا همیشه واقعی توافقنامه مجوز برای فعال تصدی 3.0.0 و بالاتر

تغییرات با مجوز کامل به صورت نقل قول باشند. زیر است :
Quote نوشته اصلی توسط License new section
قانون حاکم

این موافقت نامه باید توسط قوانین لهستان حاکم شده است. هر عملی در توجه به این توافقنامه مجوز و یا ناشی از شرایط خود و شرایط باید برقرار و litigated در Nysa در لهستان است. هر یک از رضایت طرفین صلاحیت این دادگاه ها در دادگاه چنین ، و موافق است که خدمت فرایند که توسط ایالات و قواعد روش های مدنی لهستان ارائه خواهد کافی است.

SIMPLE Podbielski میشل
UL. Kusocińskiego 37 / 7
48-303 Nysa
لهستان