ما می دانیم که سریع است ، اما ما می خواهیم شما را وزارت دفاع واقعا قدرتمند که فروش شروع (امروز ، ) بنابراین در حال حاضر ، شما می توانید کاربران واقعی خارجی خود را جامعه چند زبان را ارائه می دهند!

آنچه تغییر :
  • ترجمه بهینه سازی سرعت -- توابع استفاده می شود سریعتر پی اچ پی
  • اضافه شده پشتیبانی از زبان چند برای اطلاعات شخصی پیام خصوصی
  • اضافه شده پشتیبانی از زبان چند برای پیام های بازدیدکنندگان
  • اضافه شده پشتیبانی از زبان چند برای پیام های گروه اجتماعی
  • اضافه شده پشتیبانی از زبان چند برای ارسال تصویر آلبوم
  • اضافه شده پشتیبانی از زبان چند برای ارسال تصویر گروه ها