سلام

شما می توانید نسخه جدید از آزاد فعال تصدی نسخه برای vB3.8 اینجا :
تصدی مترجم کد vB -- vBulletin.org انجمن

و در اینجا جزئیات انتشار :
vBulletin.org انجمن پرشین فروم Persian Forum -- نمایش پست تنها -- کد vB تصدی مترجم

لذت بردن فعال تصدی!