ما بسیار نزدیک برای اولین نسخه بتا از vBET4.0

همانطور که آن را در مکان های اندکی توضیح داده شد -- انتشار اولین ویژگی های بومی اصلی انجمن پشتیبانی. پس از آن 2 نسخه های آینده حمایت برای CMS + وبلاگ اضافه کنید و بایگانی + نقشه سایت ژنراتور. غرفه باید در ماه مارس منتشر شد

از آنجا که ما به برخی از آماده سازی ساخته شده در فروم و ایجاد زیر انجمن ها جداگانه برای vBET4.x پس لطفا به یاد داشته باشید -- منتشر شد نشده است (به زودی خواهد شد) ما فقط برخی از آماده سازی در فروم