سلام.

به نظر می رسد که مشکلات گذشته (با به رسمیت شناختن زبان برای پیام های با علامت نقل قول) برای تمام موارد اصلاح شد. در این نسخه ، آن را تصحیح و همچنین بسیار بهتری برای راه عملکرد در منطقه تشخیص زبان است. ما پوزش از مشکل است ، اما ما امیدواریم که که پاسخ سریع ما قدردانی شده است.

همچنین توجه داشته باشید که برای بروز رسانی از 3.2.1 کافی است که فقط به فایل به سرور ارسال یک فایل (از آپلود دایرکتوری به دایرکتوری سایت شما) لطفا : / شامل / vbenterprisetranslator_functions_detection.php

برای نسخه های دیگر را بروز رسانی کامل است که هنوز هم بی اهمیت (آپلود تمام فایل ها ، فایل محصول و واردات) لطفا.