سلام، من معتقدم که من یک تایپی در vBulletin 4 برای vBET 4.10.1 خال خال. It's in the AdminCP >> vBET >> Translation Options menu. در حال حاضر من نمی توانم به نظر می رسد به ضمیمه تصویر در اینجا اما typo است "tanslate" به جای "ترجمه" در آن منوی vBET AdminCP.

https://www.dropbox.com/s/3uuwplw7n9ibin4/typo.jpg?dl=0