من نمی دانم اگر نسخه رایگان از APIs از آی بی ام واتسون و نسخه آزمایشی گوگل ترجمه، که من با استفاده از برای vBET کار بهتر اگر من استفاده از نسخه های پرداخت شده است. اما به نظر می رسد برخی یا بیشتر کلمات ترجمه شده از انگلیسی به پرتغالی ها با هر یک از این دو نسخه پرتغالی: پرتغالی اروپایی و پرتغالی برزیلی برخورد می کنند.

آیا راهی برای حل این مسئله برخورد احتمالی وجود دارد یا شاید باید هزینه نسخه پرداخت شده آن APIs ها را بپردازد؟