Έχω πολλά μέλη από διάφορες χώρες που δεν μιλούν αγγλικά, έτσι έχοντας αυτό το mod πραγματικά βοηθά τα μέλη μου. Πολλοί από αυτούς με e-mail μου λέει πόσο ωραία είναι να καταλάβουμε επιτέλους και επίσης να επικοινωνούν με άλλα μέλη στο φόρουμ που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό.

Είχα επίσης την αναζήτηση για την ιστοσελίδα μου στο Google και έχουν βρει πολλές από τις σελίδες αναπροσαρμόζονται ως μεταφρασμένες εκδόσεις, έτσι ώστε σημαίνει επισκέπτες που αναζητούν στη μητρική τους γλώσσα είναι σε θέση να σηκώσει το φόρουμ μου και να παράγουν περισσότερη κίνηση .

Ευχαριστώ για το καλύτερο λογισμικό!