Ακριβώς μικρές αλλαγές πριν από την επίσημη έναρξη των πωλήσεων:
  • Διορθωμένη bug για WYSIWYG συντάκτες και lang BBCode
  • Προεπιλεγμένη γλώσσα για το χρήστη να αλλάξει όχι απαραίτητα πεδία
  • Προστέθηκε την πλήρη υποστήριξη για τη μετάφραση των σελίδων που δημιουργούνται από vBulletin έξω από τον κατάλογο το φόρουμ, αλλά ακόμα στον τομέα φόρουμ.


Κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το τελευταίο. Αν το δικό σας φόρουμ είναι σε υποκατάλογο, αλλά οι σελίδες έξω από αυτόν τον κατάλογο, επίσης, που παράγεται από vBulletin, τότε vBET θα το μεταφράσει σωστά

Καλή διασκέδαση!

PS.
Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ανοίξουν για την πώληση vBET 3.x