Mae gen i lawer o aelodau o wahanol wledydd nad ydynt yn siarad Saesneg, felly gael y mod yn help mawr allan fy aelodau. Mae llawer ohonynt yn anfon e-bost ataf yn dweud pa mor braf yw hi i ddeall ac yn olaf hefyd yn cyfathrebu gydag aelodau eraill ar y fforwm gan ddefnyddio'r meddalwedd.

Roeddwn hefyd yn chwilio am fy ngwefan ar google ac wedi dod o hyd i lawer o'r tudalennau yn mynegeio fel fersiynau cyfieithu fel eu bod yn golygu ymwelwyr sy'n chwilio yn eu hiaith frodorol yn gallu stopio yn fy fforwm ac yn cynhyrchu mwy o draffig .

Diolch am feddalwedd wych!