Ahoj

Najdete nové verze zdarma vBET verze pro vB3.8 zde:
vB Enterprise Překladatel - vBulletin.org Forum

A zde jsou podrobnosti vydání:
vBulletin.org Forum - Zobrazit téma - VB Enterprise Překladatel

Požívat vBET!