Součástí názvu a této zprávy nebudou přeloženy. This part. To se provádí na účelu.