PDA

View Full Version : Solved MySQL database version 3.4 with errosSnake
10-06-11, 12:05
Just upgraded and now im getting mysql errors. Here are some;


Database error in vBulletin 3.8.7:

Invalid SQL:
INSERT IGNORE INTO vbenterprisetranslator_cache_short_nl (originaltext, translated, serie) VALUES ('Software Forums', 'Software Forums',13077027825116),('Symantec pop that it is disabled', 'Symantec pop dat het is uitgeschakeld',13077027825116),('Symantec pop that it is disabled', 'Symantec pop dat het is uitgeschakeld',13077027825116),('Page 2 of 4', 'Pagina 2 van 4',13077027825116),('<', '<',13077027825116),('2', '2',13077027825116),('3', '3',13077027825116),('4', '4',13077027825116),('14th Sep 2008, 12:29', '14 september 2008, 12:29',13077027825116),('Moderator', 'Moderator',13077027825116),('Posts: 6,514', 'Berichten: 6.514',13077027825116),('Things are looking better now.', 'Dingen zijn nu beter kijken.',13077027825116),('Download', 'Download',13077027825116),('OTMoveIt2 by OldTimer', 'OTMoveIt2 door Oldtimer',13077027825116),('Save', 'Opslaan',13077027825116),('it to your', 'aan uw',13077027825116),('desktop', 'bureaublad',13077027825116),('.', '.',13077027825116),('Note:', 'Opmerking:',13077027825116),('Run As Administrator', 'Als administrator uitvoeren',13077027825116),('.', '.',13077027825116),('Double-click', 'Dubbelklik op',13077027825116),('OTMoveIt2.exe', 'OTMoveIt2.exe',13077027825116),('to run it.', 'Om het te draaien.',13077027825116),('Copy the lines in the codebox below.', 'Kopieer de lijnen in de codebox hieronder.',13077027825116),('Return to OTMoveIt2, right click in the', 'Keer terug naar OTMoveIt2, klik met de rechtermuisknop in het',13077027825116),('Paste List of Files/Folders to Move', 'Plak Lijst van bestanden / mappen verplaatsen',13077027825116),('window (under the yellow bar) and choose', 'venster (onder de gele balk) en kies',13077027825116),('Paste', 'Plak',13077027825116),('Click the red', 'Klik op de rode',13077027825116),('Moveit!', 'MOVEit!',13077027825116),('button.', 'knop.',13077027825116),('Close', 'Sluit',13077027825116),('OTMoveIt2', 'OTMoveIt2',13077027825116),('Note', 'Opmerking',13077027825116),('Yes', 'Ja',13077027825116),('. If not, reboot anyway.', '. Zo niet, reboot toch.',13077027825116),('********--', '********--',13077027825116),('Run this online scan.', 'Lopen deze online scan.',13077027825116),('Requires Internet Explorer', 'Vereist Internet Explorer',13077027825116),('Use the', 'Gebruik maken van de',13077027825116),('ESET Nod32 Online Scanner', 'ESET NOD32 Online Scanner',13077027825116),('1. Check the box next to', '1. Vink het vakje aan naast de',13077027825116),('YES, I accept the Terms of Use', 'Ja, ik accepteer de gebruiksvoorwaarden',13077027825116),('.', '.',13077027825116),('2. Click', '2. Klik',13077027825116),('Start', 'Start',13077027825116),('4. Click', '4. Klik',13077027825116),('Start', 'Start',13077027825116),('5. Make sure that the option', '5. Zorg ervoor dat de optie',13077027825116),('Remove found threats', 'Verwijder gevonden bedreigingen',13077027825116),('and the option', 'en de optie',13077027825116),('Scan unwanted applications', 'Scan ongewenste toepassingen',13077027825116),('is check marked.', 'is te controleren gemarkeerd.',13077027825116),('6. Click', '6. Klik',13077027825116),('Scan', 'Scan',13077027825116),('7. Wait for the scan to finish', '7. Wacht tot de scan te voltooien',13077027825116),('8. Use notepad to open the logfile located at', '8. Kladblok gebruiken om de logfile gelegen aan open',13077027825116),('C:\\Program Files\\EsetOnlineScanner\\log.txt', 'C: \\\\ Program Files \\\\ EsetOnlineScanner \\\\ log.txt',13077027825116),('9.', '9.',13077027825116),('Add', 'Toe te voegen',13077027825116),('the', 'de',13077027825116),('C:\\Program Files\\EsetOnlineScanner\\log.txt', 'C: \\\\ Program Files \\\\ EsetOnlineScanner \\\\ log.txt',13077027825116),('log into your next reply', 'log in je volgende antwoord',13077027825116),('Anti Spam', 'Anti Spam',13077027825116),('14th Sep 2008, 13:30', '14 september 2008, 13:30',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('Explorer killed successfully', 'Explorer gedood succes',13077027825116),('C:\\FOUND.018 moved successfully.', 'C: \\\\ FOUND.018 verhuisd succes.',13077027825116),('< EmptyTemp >', '<EmptyTemp>',13077027825116),('Temp folders emptied.', 'Temp mappen geleegd.',13077027825116),('IE temp folders emptied.', 'IE temp mappen geleegd.',13077027825116),('Explorer started successfully', 'Explorer gestart succes',13077027825116),('14th Sep 2008, 13:38', '14 september 2008, 13:38',13077027825116),('Moderator', 'Moderator',13077027825116),('Posts: 6,514', 'Berichten: 6.514',13077027825116),('Anti Spam', 'Anti Spam',13077027825116),('14th Sep 2008, 15:36', '14 september 2008, 15:36',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 15:49', '14 september 2008, 15:49',13077027825116),('Moderator', 'Moderator',13077027825116),('Posts: 6,514', 'Berichten: 6.514',13077027825116),('log.txt', 'log.txt',13077027825116),('Anti Spam', 'Anti Spam',13077027825116),('14th Sep 2008, 15:51', '14 september 2008, 15:51',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 21:58', '14 september 2008, 21:58',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('# end=finished', '# Einde = klaar',13077027825116),('# remove_checked=true', '# Remove_checked = true',13077027825116),('# unwanted_checked=false', '# Unwanted_checked = false',13077027825116),('# utc_time=2008-09-14 10:22:50', '# Utc_time = 2008-09-14 10:22:50',13077027825116),('# country="United States"', '# Country = "Verenigde Staten"',13077027825116),('# osver=5.1.2600 NT Service Pack 2', '# OSVer = 5.1.2600 NT Service Pack 2',13077027825116),('# scanned=302759', '# Gescand = 302759',13077027825116),('# found=3136', '# = 3136 gevonden',13077027825116),('# scan_time=6227', '# Scan_time = 6227',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:09', '14 september 2008, 22:09',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:22', '14 september 2008, 22:22',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:31', '14 september 2008, 22:31',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:34', '14 september 2008, 22:34',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:35', '14 september 2008, 22:35',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:37', '14 september 2008, 22:37',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:38', '14 september 2008, 22:38',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:38', '14 september 2008, 22:38',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:40', '14 september 2008, 22:40',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('14th Sep 2008, 22:41', '14 september 2008, 22:41',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('15th Sep 2008, 08:26', '15 september 2008, 08:26',13077027825116),('Moderator', 'Moderator',13077027825116),('Posts: 6,514', 'Berichten: 6.514',13077027825116),('Is the computer acting any better now?', 'Is de computer optreedt niet beter nu?',13077027825116),('Create An Uninstall List', 'Uninstall maken Lijst',13077027825116),('Start', 'Start',13077027825116),('HijackThis', 'HijackThis',13077027825116),('Click on the', 'Klik op de',13077027825116),('Open the Misc Tools section', 'Open de Misc Tools sectie',13077027825116),('Click on the', 'Klik op de',13077027825116),('Open Uninstall Manager', 'Open Uninstall Manager',13077027825116),('button.', 'knop.',13077027825116),('Click on the', 'Klik op de',13077027825116),('Save list', 'Sla lijst',13077027825116),('Save', 'Opslaan',13077027825116),('.', '.',13077027825116),('When you press', 'Wanneer u op',13077027825116),('Save', 'Opslaan',13077027825116),('Copy and paste that list in your reply.', 'Kopieer en plak deze lijst in uw antwoord.',13077027825116),('Anti Spam', 'Anti Spam',13077027825116),('15th Sep 2008, 09:24', '15 september 2008, 09:24',13077027825116),('Full Member', 'Full Member',13077027825116),('Posts: 69', 'Berichten: 69',13077027825116),('15th Sep 2008, 09:31', '15 september 2008, 09:31',13077027825116),('Moderator', 'Moderator',13077027825116),('Posts: 6,514', 'Berichten: 6.514',13077027825116),('Anti Spam', 'Anti Spam',13077027825116),('Page 2 of 4', 'Pagina 2 van 4',13077027825116),('<', '<',13077027825116),('2', '2',13077027825116),('3', '3',13077027825116),('4', '4',13077027825116),('Symantec Anti Virus', 'Symantec Anti Virus',13077027825116),('25th Aug 2009', '25 augustus 2009',13077027825116),('04:04', '04:04',13077027825116),('Ask.com turns to Symantec to secure more traffic', 'Ask.com gaat naar Symantec veilig te stellen meer verkeer',13077027825116),('3', '3',13077027825116),('4th Feb 2009', '4 februari 2009',13077027825116),('18:37', '18:37',13077027825116),('Symantec issues regfix for XP SP3 mess...', 'Symantec kwesties regfix voor XP SP3 puinhoop ...',13077027825116),('Windows Operating Systems', 'Windows Operating Systems',13077027825116),('6th Jun 2008', '06 juni 2008',13077027825116),('13:56', '13:56',13077027825116),('Symantec Antivirus Problem', 'Symantec Antivirus Probleem',13077027825116),('2nd Jan 2008', '02 januari 2008',13077027825116),('12:34', '12:34',13077027825116);

MySQL Error : MySQL server has gone away
Error Number : 2006
Request Date : Friday, June 10th 2011 @ 10:46:22 AM
Error Date : Friday, June 10th 2011 @ 10:48:50 AM
Script : http://www.computer-juice.com/forums/f49/symantec-pop-disabled-18987/index2.html
Referrer :
IP Address : 66.249.72.217
Username : <!--vBET_SNTA-->Unregistered
Classname : vB_Database
MySQL Version :

Snake
10-06-11, 12:08
and another .... SEEM to be happening only on very large threads!Database error in vBulletin 3.8.7:

Invalid SQL:
INSERT IGNORE INTO vbenterprisetranslator_cache_short_nl (originaltext, translated, serie) VALUES ('Infected Computer - Computer Juice', 'Geïnfecteerde computer - Computer Juice',13077036258277),('Software Forums', 'Software Forums',13077036258277),('Infected Computer', 'Geïnfecteerde computer',13077036258277),('Infected Computer', 'Geïnfecteerde computer',13077036258277),('Page 1 of 2', 'Pagina 1 van 2',13077036258277),('2', '2',13077036258277),('24th Nov 2009, 19:36', '24 november 2009, 19:36',13077036258277),('Posts: 130', 'Berichten: 130',13077036258277),('24th Nov 2009, 22:35', '24 november 2009, 22:35',13077036258277),('Posts: 130', 'Berichten: 130',13077036258277),('Here\'s the log file from the scan:', 'Hier is het log bestand van de scan:',13077036258277),('Malwarebytes\' Anti-Malware 1.35', 'Malwarebytes &#39;Anti-Malware 1.35',13077036258277),('Database version: 1928', 'Database versie: 1928',13077036258277),('Windows 5.1.2600 Service Pack 3', 'Windows 5.1.2600 Service Pack 3',13077036258277),('11/24/2009 11:34:43 PM', '11/24/2009 11:34:43 PM',13077036258277),('mbam-log-2009-11-24 (23-34-40).txt', 'mbam-log-2009-11-24 (23-34-40). txt',13077036258277),('Scan type: Full Scan (C:\\|D:\\|)', 'Scan type: Volledige Scan (C: \\\\ | D: \\\\ |)',13077036258277),('Objects scanned: 172331', 'Objecten gescand: 172331',13077036258277),('Time elapsed: 48 minute(s), 21 second(s)', 'Verstreken tijd: 48 minute (s), 21 second (s)',13077036258277),('Memory Processes Infected: 3', 'Geheugenprocessen

MySQL Error : MySQL server has gone away
Error Number : 2006
Request Date : Friday, June 10th 2011 @ 11:00:25 AM
Error Date : Friday, June 10th 2011 @ 11:04:01 AM
Script : http://www.computer-juice.com/forums/f49/infected-computer-27037/
Referrer :
IP Address : 67.195.113.248
Username : <!--vBET_SNTA-->Unregistered
Classname : vB_Database
MySQL Version :

Snake
10-06-11, 12:15
and another getting these all day long now ******************************...Database error in vBulletin 3.8.7:

Invalid SQL:
INSERT IGNORE INTO vbenterprisetranslator_cache_short_zh_CN (originaltext, translated, serie) VALUES ('21st Jan 2008, 10:00', '2008年1月21日,10:00',13077039369506),('Posts: 61', '帖子:61',13077039369506),('AVG: Works, but it won\'t update.', '平均:作品,但它不会更新。',13077039369506),('BitDefender: See BitDefender Firewall problem.', 'BitDefender的:见BitDefender的防火墙问题。',13077039369506),('NOD32: Virus scan kept freezing at 67%', 'NOD32的:病毒扫描保持在67%冻结',13077039369506),('Any help would be greatly appreciated,', '任何帮助将不胜感激,',13077039369506),('Cheers.', '干杯。',13077039369506),('21st Jan 2008, 10:25', '2008年1月21日,10:25',13077039369506),('Moderator', '主持人',13077039369506),('Posts: 6,514', '帖子:6,514',13077039369506),('Lets see by seeing what might be blocking these.', '让我们看看通过观察可能会阻止这些。',13077039369506),('Download and rename', '下载并重新命名',13077039369506),('HijackThis', '用HijackThis',13077039369506),('(HJT)', '(HJT)',13077039369506),('Double-click on HJTInstall.', '双击HJTInstall。',13077039369506),('Click on the', '点击',13077039369506),('Install', '安装',13077039369506),('button.', '按钮。',13077039369506),('It will automatically place HJT in', '它会自动地在HJT',13077039369506),('Upon install, HijackThis should open for you.', '安装时,用HijackThis应该为你打开。',13077039369506),('Close HijackThis and rename it', '关闭HijackThis并改名',13077039369506),('Go to C:\\Program Files\\Trend Micro\\', '转到C:\\\\ Program Files文件\\\\趋势科技\\\\',13077039369506),('HijackThis.exe', 'HijackThis.exe',13077039369506),('Right click on', '右键点击',13077039369506),('HijackThis.exe', 'HijackThis.exe',13077039369506),('and select', '并选择',13077039369506),('Rename', '重命名',13077039369506),('Type in', '键入',13077039369506),('sniper.exe', 'sniper.exe',13077039369506),('and press', '并按下',13077039369506),('Enter', '输入',13077039369506),('Right-click', '右键单击',13077039369506),('on', '关于',13077039369506),('sniper.exe', 'sniper.exe',13077039369506),('and select', '并选择',13077039369506),('Send To', '发送到',13077039369506),('Desktop', '桌面',13077039369506),('(', '(',13077039369506),('create shortcut', '创建快捷方式',13077039369506),(')', ')',13077039369506),('From the desktop open HiackThis.', '从桌面上打开HiackThis。',13077039369506),('If using Windows Vista, be sure to', '如果使用Windows Vista,请务必',13077039369506),('Run As Administrator', '以管理员身份运行',13077039369506),('Click on the', '点击',13077039369506),('Do a system scan and save a log file', '做一个系统扫描,并保存日志文件',13077039369506),('button', '按钮',13077039369506),('Copy and then paste the log in your post', '复制,然后粘贴在您的文章的日志',13077039369506),('Don\'t', '不要',13077039369506),('Anti Spam', '反垃圾邮件',13077039369506),('21st Jan 2008, 10:56', '2008年1月21日,10:56',13077039369506),('Posts: 61', '帖子:61',13077039369506),('Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2', '日志文件用HijackThis v2.0.2趋势科技',13077039369506),('Scan saved at 17:56:50, on 21/01/2008', '扫描保存在17时56分50秒,就21/01/2008',13077039369506),('Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)', '平台:Windows XP SP2的(Winnt文件2600年5月1号)',13077039369506),('MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)', 'MSIE:互联网浏览器v7.00(7.00.6000.16574)',13077039369506),('Boot mode: Normal', '启动模式:正常',13077039369506),('Running processes:', '正在运行的进程:',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ smss.exe',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ Winlogon.exe中',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ Services.exe的',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ Lsass.exe中',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ svchost.exe的',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ svchost.exe的',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ Spoolsv.exe中',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\Explorer.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ Explorer.exe的',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\services.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ Services.exe的',13077039369506),('C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPLpr.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\ Synaptics的\\\\ SynTP \\\\ SynTPLpr.exe',13077039369506),('C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\ Synaptics的\\\\ SynTP \\\\ SynTPEnh.exe',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\VTTimer.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ VTTimer.exe',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\VTtrayp.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ VTtrayp.exe',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\SOUNDMAN.EXE', 'ç:\\\\的Windows \\\\ SOUNDMAN.EXE',13077039369506),('C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_03\\bin\\jusched.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\的Java \\\\ jre1.6.0_03 \\\\ bin \\\\目录jusched.exe',13077039369506),('C:\\Apps\\Powercinema\\PCMService.exe', 'ç:\\\\应用程序\\\\威力剧院\\\\ PCMService.exe',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\rundll32.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ Rundll32.exe的',13077039369506),('C:\\Program Files\\Winamp\\winampa.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\记录音乐\\\\ winampa.exe',13077039369506),('C:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\的QuickTime \\\\ QTTask.exe',13077039369506),('C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\的iTunes \\\\ iTunesHelper.exe',13077039369506),('C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe', 'ç:\\\\ PROGRA〜1 \\\\ Grisoft的\\\\ AVG7 \\\\ avgcc.exe',13077039369506),('C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE', 'C:\\\\程序文件\\\\的Internet Explorer \\\\ iexplore.exe的',13077039369506),('C:\\Program Files\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe', 'C:\\\\程序文件\\\\ MSN Messenger的\\\\ MsnMsgr.Exe',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ Ctfmon.exe的',13077039369506),('C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE', 'C:\\\\程序文件\\\\的Internet Explorer \\\\ iexplore.exe的',13077039369506),('C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\AOL\\ACS\\AOLacsd.exe', 'ç:\\\\ PROGRA〜1 \\\\共同〜1 \\\\美国在线\\\\ ACS的\\\\ AOLacsd.exe',13077039369506),('C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVG7\\avgamsvr.exe', 'ç:\\\\ PROGRA〜1 \\\\ Grisoft的\\\\ AVG7 \\\\ avgamsvr.exe',13077039369506),('C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVG7\\avgupsvc.exe', 'ç:\\\\ PROGRA〜1 \\\\ Grisoft的\\\\ AVG7 \\\\ avgupsvc.exe',13077039369506),('C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVG7\\avgemc.exe', 'ç:\\\\ PROGRA〜1 \\\\ Grisoft的\\\\ AVG7 \\\\ avgemc.exe',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\system32\\slserv.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ slserv.exe',13077039369506),('C:\\Program Files\\****\\bin\\****Service.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\的**** \\\\ bin \\\\目录****Service.exe',13077039369506),('C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe', 'ç:\\\\的Windows \\\\ System32 \\\\ svchost.exe的',13077039369506),('C:\\Program Files\\MSN Messenger\\usnsvc.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\ MSN Messenger的\\\\ usnsvc.exe',13077039369506),('C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\ Mozilla Firefox的\\\\ firefox.exe',13077039369506),('C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe', 'C:\\\\程序文件\\\\的iTunes \\\\ ITUNES.EXE的',13077039369506),('http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR', 'http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR',13077039369506),('http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR', 'http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR',13077039369506),('http://runonce.msn.com/?v=msgrv75', 'http://runonce.msn.com/?v=msgrv75',13077039369506),('http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157', 'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157',13077039369506),('http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896', 'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896',13077039369506),('http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896', 'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896',13077039369506),('http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157', 'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157',13077039369506),('http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR', 'http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR',13077039369506),('http://www.wrestlezone.com/', 'http://www.wrestlezone.com/',13077039369506),('O4 - HKLM\\..\\Run: [VTTimer] VTTimer.exe', 'O4的 - 启动项HKLM \\\\ .. \\\\运行:[VTTimer] VTTimer.exe',13077039369506),('O4 - HKLM\\..\\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe', 'O4的 - 启动项HKLM \\\\ .. \\\\运行:[VTTrayp] VTtrayp.exe',13077039369506),('O4 - HKLM\\..\\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE', 'O4的 - 启动项HKLM \\\\ .. \\\\运行:[录音师] SOUNDMAN.EXE',13077039369506),('O4 - Global Startup: Picture Package Menu.lnk = ?', 'O4的 - 全球启动:图片包Menu.lnk =?',13077039369506),('http://favorites.live.com/quickadd.aspx', 'http://favorites.live.com/quickadd.aspx',13077039369506),('O20 - AppInit_DLLs:', 'Ø20 - AppInit_DLLs:',13077039369506),('--', '-',13077039369506),('End of file - 10796 bytes', '文件结束 - 10796个字节',13077039369506),('21st Jan 2008, 11:15', '2008年1月21日,11:15',13077039369506),('Moderator', '主持人',13077039369506),('Posts: 6,514', '帖子:6,514',13077039369506),('Backdoor Trojans, IRCBots', '后门木马,IRCBots',13077039369506),('and', '和',13077039369506),('rootkits', '的rootkit',13077039369506),('are', '是',13077039369506),('very dangerous', '非常危险的',13077039369506),('Danger: Remote Access Trojans', '危险性:远程访问木马',13077039369506),('all passwords should be changed immediately', '所有的密码,应立即更改',13077039369506),('consider them to be compromised', '认为他们会受到影响',13077039369506),('When should I re-format?', '当我应该重新格式化?',13077039369506),('".', '“。',13077039369506),('Let me know.', '让我知道。',13077039369506),('Anti Spam', '反垃圾邮件',13077039369506),('21st Jan 2008, 11:43', '2008年1月21日,11:43',13077039369506),('Moderator', '主持人',13077039369506),('Posts: 6,514', '帖子:6,514',13077039369506),('LOCALHOST - Your post was deleted.', '本地主机 - 您的文章已被删除。',13077039369506),('I\'m trying to be nice, but you are pushing me.', '我想是好的,但是你推我。',13077039369506),('EDIT:', '编辑:',13077039369506),('You have also been banned.', '你也被禁止。',13077039369506),('Anti Spam', '反垃圾邮件',13077039369506),('21st Jan 2008, 12:46', '2008年1月21日,12:46',13077039369506),('Posts: 61', '帖子:61',13077039369506),('Really appreciate this,', '真正明白这一点,',13077039369506),('Cheers.', '干杯。',13077039369506),('21st Jan 2008, 12:58', '2008年1月21日,12:58',13077039369506),('Moderator', '主持人',13077039369506),('Posts: 6,514', '帖子:6,514',13077039369506),('********--', '********--',13077039369506),('Download', '下载',13077039369506),('SDFix.exe', 'SDFix.exe',13077039369506),('and save it to your Desktop.', '并将它保存到桌面。',13077039369506),('Double click', '双击',13077039369506),('SDFix.exe', 'SDFix.exe',13077039369506),('and it will extract the files to %systemdrive%', '它会提取文件到%systemdrive%',13077039369506),('Please then reboot your computer in', '请然后重新启动计算机',13077039369506),('Safe Mode', '安全模式',13077039369506),('by doing the following:', '通过执行下列操作:',13077039369506),('Restart your computer', '重新启动计算机',13077039369506),('Enter', '输入',13077039369506),('Choose your usual account.', '选择您常用的帐户。',13077039369506),('Open the extracted SDFix folder and double click', '提取SDFix打开文件夹,双击',13077039369506),('RunThis.bat', 'RunThis.bat',13077039369506),('to start the script.', '启动脚本。',13077039369506),('Type', '类型',13077039369506),('Y', 'Ÿ',13077039369506),('to begin the cleanup process.', '开始清理过程。',13077039369506),('Press any Key and it will restart the PC.', '按任意键,它会重新启动电脑。',13077039369506),('Finished', '成品',13077039369506),('Report.txt', 'Report.txt',13077039369506),('(Report.txt will also be copied to Clipboard).', '(Report.txt也将被复制到剪贴板)。',13077039369506),('Finally add the contents of the', '最后添加的内容',13077039369506),('Report.txt', 'Report.txt',13077039369506),('in your next post.', '在你的下一个职位。',13077039369506),('********--', '********--',13077039369506),('(Try all three if necessary)', '(尝试所有三个如果有必要)',13077039369506),('Link #1', '链接#1',13077039369506),('Link #2', '链接#2',13077039369506),('Link #3', '链接#3',13077039369506),('IMPORTANT', '重要事项',13077039369506),('- Combofix.exe', '- Combofix.exe',13077039369506),('MUST', '必须',13077039369506),('be saved to your your', '保存到您的',13077039369506),('Desktop', '桌面',13077039369506),('Close/disable', '关闭/禁用',13077039369506),('all anti virus and anti malware programs', '所有的反病毒和反恶意程序',13077039369506),('so they do not interfere with Combofix.', '所以他们不干扰ComboFix是。',13077039369506),('<-- IMPORTANT', '< - 重要',13077039369506),('Click on', '点击',13077039369506),('this link', '此链接',13077039369506),('From the keyboard select', '从键盘选择',13077039369506),('and press', '并按下',13077039369506),('Enter', '输入

MySQL Error : MySQL server has gone away
Error Number : 2006
Request Date : Friday, June 10th 2011 @ 11:05:36 AM
Error Date : Friday, June 10th 2011 @ 11:08:41 AM
Script : http://www.computer-juice.com/forums/f49/hardly-any-firewalls-antivirus-work-13496/
Referrer : http://www.sogou.com/sogou?pid=AQxRG-0000&query=avxdisk.dll.bak%CA%C7%CA%B2%C3%B4%CE%C4%BC%FE&p=50040113&&oq=&ri=-1
IP Address : 124.234.226.159
Username : <!--vBET_SNTA-->Unregistered
Classname : vB_Database
MySQL Version :

vBET
12-06-11, 10:30
This is your MySQL configuration issue. Please see here for hint how to solve: http://www.vbenterprisetranslator.com/forum/troubleshooting/6-faq-2.html#post3106

AfrikaansAlbanianArabicBelarusianBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTaiwaneseThaiTurkishUkrainianVietnameseWelshYiddish
Languages translations made by vBET Translator 4.10.1